Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ogólne zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ogólne zasady postępowania z odpadami komunalnymi Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
09.02.2015

but.jpgW związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi przepełnień kontenerów na odpady komunalne przypominamy, że przed wrzuceniem odpadów plastikowych do odpowiednich pojemników należy je zgniatać. Prosimy także, aby pudła kartonowe składać i oddawać w postaci płaskich arkuszy.

Maksymalne zmniejszanie objętości wyrzucanych odpadów przyczyni się do gromadzenia większej ilości surowca w pojemnikach.

W dalszym ciągu wielu osobom sprawia trudność prawidłowa segregacja śmieci. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów można uzyskać na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce Nowe zasady gospodarowania odpadami

Jak segregować odpady?

Informujemy ponadto, że przedsiębiorca odbierający nieczystości stałe jest zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielach nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji, wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację i przedstawi ją do tut. Urzędu w celu porównania zgodności stanu faktycznego ze złożoną deklaracją.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!