Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Brudna woda w kranach ? To nieprawda !!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Brudna woda w kranach ? To nieprawda !!! Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
10.02.2015

woda.jpgW związku z pojawiającymi się na forum internetowym Gazety Pomorskiej wpisami dotyczącymi brudnej wody na terenie miasta, szczególnie na ul. Fosa Jagiellońska i Osiedlu Brodnickim, na podstawie informacji uzyskanej od Prezesa Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem informuję, że w ostatnich dniach nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących występowania brudnej wody. Nie zgłaszano również awarii i nie prowadzono żadnych robót na sieci, których skutkiem mogłoby być zanieczyszczenie wody.

Ponadto dokonano rozeznania tej sprawy wśród mieszkańców z różnych rejonów miasta. W przeprowadzonych rozmowach telefonicznych nikt nie potwierdził faktu występowania brudnej wody.

Informuję, że w przypadku zabrudzeń wody lub jej zaniku, informacje w tym zakresie należy zgłaszać pod następujące numery telefonów:

W dni robocze od godz. 7:00 do 15:00

  • Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem - (56) 683 62 96

  • Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

Po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy:

  • Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

  • Prezes p. Tadeusz Czarnecki - tel. dom. (56) 683 42 03, tel. kom. 663 949 960

  • Wiceprezes p. Marian Wichowicz - tel. dom. (56) 689 11 16, tel. kom. 663 949 961

  • Wiceprezes p. Marian Wrzesiński - tel. dom. (56) 683 84 80,

tel. kom. 603 206 364

Ponadto informuję, że w przypadku braku reakcji przez służby ZUW-u informacje na temat złej jakości świadczonych usług należy zgłaszać do tut. Urzędu.

Jednocześnie nadmieniam, że w dniu 19 stycznia br. wpłynęły do tut. Urzędu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z publicznych wodociągów sieciowych w Wielkim Rychnowie, Wielkiej Łące i Piątkowie za 2014r., wystawione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu. Wyniki badań prób pobranych w różnych punktach wykazały, że woda w badanych parametrach odpowiada wymaganiom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu, na podstawie sprawozdań z badań, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.


Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

/-/ mgr Małgorzata Wegner

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!