Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Brudna woda w kranach ? To nieprawda !!!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Brudna woda w kranach ? To nieprawda !!! Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
10.02.2015

woda.jpgW związku z pojawiającymi się na forum internetowym Gazety Pomorskiej wpisami dotyczącymi brudnej wody na terenie miasta, szczególnie na ul. Fosa Jagiellońska i Osiedlu Brodnickim, na podstawie informacji uzyskanej od Prezesa Zakładu Usług Wodnych sp. z o.o. w Ostrowitem informuję, że w ostatnich dniach nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących występowania brudnej wody. Nie zgłaszano również awarii i nie prowadzono żadnych robót na sieci, których skutkiem mogłoby być zanieczyszczenie wody.

Ponadto dokonano rozeznania tej sprawy wśród mieszkańców z różnych rejonów miasta. W przeprowadzonych rozmowach telefonicznych nikt nie potwierdził faktu występowania brudnej wody.

Informuję, że w przypadku zabrudzeń wody lub jej zaniku, informacje w tym zakresie należy zgłaszać pod następujące numery telefonów:

W dni robocze od godz. 7:00 do 15:00

  • Zakład Usług Wodnych baza w Ostrowitem - (56) 683 62 96

  • Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

Po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy:

  • Oczyszczalnia ścieków w Kowalewie Pomorskim - 663 940 993

  • Prezes p. Tadeusz Czarnecki - tel. dom. (56) 683 42 03, tel. kom. 663 949 960

  • Wiceprezes p. Marian Wichowicz - tel. dom. (56) 689 11 16, tel. kom. 663 949 961

  • Wiceprezes p. Marian Wrzesiński - tel. dom. (56) 683 84 80,

tel. kom. 603 206 364

Ponadto informuję, że w przypadku braku reakcji przez służby ZUW-u informacje na temat złej jakości świadczonych usług należy zgłaszać do tut. Urzędu.

Jednocześnie nadmieniam, że w dniu 19 stycznia br. wpłynęły do tut. Urzędu oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z publicznych wodociągów sieciowych w Wielkim Rychnowie, Wielkiej Łące i Piątkowie za 2014r., wystawione przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu. Wyniki badań prób pobranych w różnych punktach wykazały, że woda w badanych parametrach odpowiada wymaganiom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Golubiu-Dobrzyniu, na podstawie sprawozdań z badań, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.


Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

/-/ mgr Małgorzata Wegner

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!