Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Ankieta "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowalewo Pomorskie"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Ankieta "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowalewo Pomorskie" Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
16.03.2015

Nasza gmina przystąpiła do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kowalewo Pomorskie".

unia_europa_2015.jpg

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Mieście i Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp.

Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.

W związku z tym,  proszę  o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na stronie http://www.emisja.org/kowalewo_pomorskie.

Ankietę w wersji papierowej można  pobrać   w  Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pom -  Referat  Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ewidencji Działalności Gospodarczej , Plac Wolności 3 - pokój nr 3 ,  w sekretariacie w  Urzędzie Miejskim Plac Wolności 1 lub za pośrednictwem sołtysa.

Edyta Jasińska

Kier. Referatu OŚRiEG

UM Kowalewo Pom. 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!