Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Strzelnica w Kiełpinach rozbrzmiewa od strzałów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Strzelnica w Kiełpinach rozbrzmiewa od strzałów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
26.02.2015
dot_bez_strzeln_26_02_15_000.jpgSzanowni czytelnicy

W związku z licznymi zapytaniami na temat funkcjonowania strzelnicy w Kiełpinach informuję, że od wrześniowego oddania zmodernizowanego obiektu do użytku do dnia dzisiejszego odbyło się już 8 wynajmów tego obiektu. Jak widać zimowa atmosfera nie przeszkadza pasjonatom strzelania do pielęgnowania swoich pasji. Udostępnianie obiektu odbywa się zgodnie z regulaminem strzelnicy i przepisami dotyczącymi organizacji zawodów przy użyciu broni. Zasady i regulaminy zamieszczone są na stronie poświęconej strzelnicy: http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=206

 

Z troski o bezpieczeństwo uczestników obiektu napłynęły do nas pytania, które przekazaliśmy projektantowi strzelnicy. W załączeniu przekazuję odpowiedz z biura projektowego ARMAX, którego rozwiązania techniczne decydują o bezpieczeństwie odbywających się tam imprez. Kolorem żółtym w dokumencie zaznaczone są nasze pytania. (tutaj )

Również naszą troską podyktowany był przegląd gwarancyjny w dniu 27 stycznia 2015r. w którym uczestniczyło rozszerzone grono zainteresowanych stron. Byli to: przedstawiciele biura projektowego (Dariusz Celuch i Krzysztof Jasik), inspektor nadzoru Jacek Markowski, przedstawiciele inwestora czyli samorządu (Mirosław Wasilewski, Anna Panak i Jolanta Jakubiak), instruktorzy strzelectwa (Zbigniew Jakubowski i Jacek Zacharek) oraz mieszkańcy Kiełpin: sołtys Wiesław Kraśniewski i członek rady sołeckiej Ryszard Świętalski.

Projektanci jak i inspektor nadzoru potwierdzili wykonanie obiektu zgodnie z projektem jak i obowiązującymi dla tego typu imprez przepisami prawa (art. 46 ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji). Za przeprowadzenie zawodów w strzelaniu odpowiada instruktor, który posiada certyfikaty dotyczące broni. Jest on „panem i władcą" w czasie tego typu imprezy. On decyduje czy osoba chcąca oddać strzał zachowuje się na tyle odpowiedzialnie, aby mogła dostać broń. Miejsca dla kibiców są w odpowiedni sposób wyznaczone. Wystarczy przestrzegać regulaminu przebywania na strzelnicy, aby każdy czuł się tam bezpieczny- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.
dot_bez_strzeln_26_02_15_001.jpg
dot_bez_strzeln_26_02_15_002.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!