Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w rolnictwie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w rolnictwie Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
04.03.2015
W związku z trudną sytuacją panującą obecnie w rolnictwie, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęła się przedmiotowego tematu. Podczas swego posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku Komisja wypracowała stosowne stanowisko, którego skan prezentowany jest poniżej.

Treść stanowiska została przekazana:

  • Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu p. Ewie Mes,
  • Prezesowi Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej p. Ryszardowi Kierzek,
  • Przewodniczącemu Komitetu Protestacyjnego p. Zdzisławowi Czarnomskiemu,
  • Członkowi Stowarzyszenia STOROL p. Jerzemu Behrendt.
stanowisko_03_04_03_15.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!