Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w rolnictwie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stanowisko dotyczące trudnej sytuacji w rolnictwie Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
04.03.2015
W związku z trudną sytuacją panującą obecnie w rolnictwie, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim podjęła się przedmiotowego tematu. Podczas swego posiedzenia, które odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku Komisja wypracowała stosowne stanowisko, którego skan prezentowany jest poniżej.

Treść stanowiska została przekazana:

  • Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu p. Ewie Mes,
  • Prezesowi Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej p. Ryszardowi Kierzek,
  • Przewodniczącemu Komitetu Protestacyjnego p. Zdzisławowi Czarnomskiemu,
  • Członkowi Stowarzyszenia STOROL p. Jerzemu Behrendt.
stanowisko_03_04_03_15.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!