Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szansa na nowe drogi zwiększyła się.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szansa na nowe drogi zwiększyła się. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.03.2015
Pos_kwiatowe_09_03_15_000.jpgerspektywa finansowa środków unijnych z budżetu 2007-2013 praktycznie jest na ukończeniu. Rozstrzygane są konkursy i przydzielane pozostałości powstałe z oszczędności w poszczególnych działaniach. Samorządy wiedzą, że na środki unijne z obecnego budżetu unijnego (2014-2020) jeszcze długo poczekają i dlatego walczą o te pozostałości.
W ramach działania 1.1 infrastruktura drogowa- schemat drogi lokalne samorząd gminy Kowalewo Pomorskie we wrześniu 2014r. złożył wniosek na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim". Wartość kosztorysowa projektu to 3mln. 600tys.zł, w tym koszty kwalifikowane - 3mln. 400tys.zł. z czego ubiegamy się o dofinansowanie w 50% tego wydatku.

Procedura oceny wniosku trwa bardzo długo ze względu na duże zainteresowanie samorządów małą kwota jaka jest do dyspozycji. Dużym sukcesem jest już pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym o czym poinformowano nas w lutym (pismo w załączeniu). Jak długo trwać będzie ocena merytoryczna trudno określić. Zapewne długo. Liczę, że i tu nasz wniosek zyska wysoką punktację i znajdzie się w grupie samorządów, które otrzymają dofinansowanie. Muszę być jednak ostrożny, bo jest wielu chętnych na pozostałe „okruszki" na drogi. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W chwili obecnej nawierzchnie ulic Osiedla Kwiatowego (Narcyzowej i Konwaliowej) są gruntowe, bez żadnej infrastruktury towarzyszącej m.in. chodników czy innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Droga gminna w ciągu ulicy Odrodzenia również ma nawierzchnię gruntową ze zlokalizowanym obok starym chodnikiem. Droga ta ma utrudniony wyjazd na drogę wojewódzką zlokalizowaną równolegle. Jest ono niebezpieczne dla pojazdów jak i dla pieszych korzystających ze starego chodnika. Poważnym problemem wszystkich ulic jest brak odpływu wody deszczowej. Po każdym opadzie deszczu w wielu posesjach zalewane są piwnice.

os_kwiatowe_09_03_15_001.jpg
os_kwiatowe_09_03_15_002.jpg
os_kwiatowe_09_03_15_003.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!