Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szansa na nowe drogi zwiększyła się.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szansa na nowe drogi zwiększyła się. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
09.03.2015
Pos_kwiatowe_09_03_15_000.jpgerspektywa finansowa środków unijnych z budżetu 2007-2013 praktycznie jest na ukończeniu. Rozstrzygane są konkursy i przydzielane pozostałości powstałe z oszczędności w poszczególnych działaniach. Samorządy wiedzą, że na środki unijne z obecnego budżetu unijnego (2014-2020) jeszcze długo poczekają i dlatego walczą o te pozostałości.
W ramach działania 1.1 infrastruktura drogowa- schemat drogi lokalne samorząd gminy Kowalewo Pomorskie we wrześniu 2014r. złożył wniosek na dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim". Wartość kosztorysowa projektu to 3mln. 600tys.zł, w tym koszty kwalifikowane - 3mln. 400tys.zł. z czego ubiegamy się o dofinansowanie w 50% tego wydatku.

Procedura oceny wniosku trwa bardzo długo ze względu na duże zainteresowanie samorządów małą kwota jaka jest do dyspozycji. Dużym sukcesem jest już pozytywna ocena wniosku pod względem formalnym o czym poinformowano nas w lutym (pismo w załączeniu). Jak długo trwać będzie ocena merytoryczna trudno określić. Zapewne długo. Liczę, że i tu nasz wniosek zyska wysoką punktację i znajdzie się w grupie samorządów, które otrzymają dofinansowanie. Muszę być jednak ostrożny, bo jest wielu chętnych na pozostałe „okruszki" na drogi. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

W chwili obecnej nawierzchnie ulic Osiedla Kwiatowego (Narcyzowej i Konwaliowej) są gruntowe, bez żadnej infrastruktury towarzyszącej m.in. chodników czy innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Droga gminna w ciągu ulicy Odrodzenia również ma nawierzchnię gruntową ze zlokalizowanym obok starym chodnikiem. Droga ta ma utrudniony wyjazd na drogę wojewódzką zlokalizowaną równolegle. Jest ono niebezpieczne dla pojazdów jak i dla pieszych korzystających ze starego chodnika. Poważnym problemem wszystkich ulic jest brak odpływu wody deszczowej. Po każdym opadzie deszczu w wielu posesjach zalewane są piwnice.

os_kwiatowe_09_03_15_001.jpg
os_kwiatowe_09_03_15_002.jpg
os_kwiatowe_09_03_15_003.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!