Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow III Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

III Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA  Drukuj
Wpisał: Anna Jarecka, Marzanna Siergiej, Grażyna Zacharek   
11.03.2015
7 masmall.jpgrca 2015 r.  odbył się III Gminny Konkurs „KOWALEWO POMORSKIE -- MOJA MAŁA OJCZYZNA".  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem  objął Burmistrz Miasta p. Andrzej Grabowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Miasta p. Andrzej  Grabowski, Przewodniczący  Rady  Miejskiej p.  Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Jerzy Koralewski, Rodzina Honorowego Obywatela Miasta - p. Małgorzata Kowalczyk, p. Tadeusz Dabkowski i p. Kazimierz Dąbkowski, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych p. Maria Nowatka, prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pom. p. Joachim Kupski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące p. Danuta Drożdża, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, p. Małgorzata Pęcherska - Żary, przedstawicielki Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim p. Anna Osińska i p.  Agnieszka Reiwer. Licznie przybyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Uroczystego otwarcia III Gminnego Konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -- MOJA MAŁA OJCZYZNA" dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim p. Benedykt Mroziński. Konkurs zorganizowany był  w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów z klas 0 -III, fotograficzny dla  uczniów klas II - III, wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla uczniów klas III.

Celem konkursu było: 

1.      Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.

2.      Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Kowalewo Pomorskie.

3.      Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu.

4.      Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

5.      Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

6.      Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zgodnie z regulaminem do dnia 13.02.2015 r. wpłynęło 60 prac plastycznych z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim,  ,  Szkoły Podstawowej   w Mlewie, Szkoły Podstawowej   im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim  oraz    4  prace fotograficzne ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Komisja  konkursowa  w składzie: p. Ewa Żuławska, p. Anna Wardzińska  oraz p. Agnieszka Reiwer  przyznała następujące nagrody:

 W konkursie plastycznym:

kategoria klas  0 - I

I miejsce  Oliwia Sztajnhagen - SP w Kowalewie Pom.

II miejsce Kacper Ziółkowski - SP w Mlewie

III miejsce Krzysztof Łęgowski - SP W Pluskowęsach

Wyróżnienie Marcelina Skorasińska - SP w Kowalewie Pom.

kategoria  klas II - III

I miejsce Jakub Piróg - SP w Wielkim Rychnowie

II miejsce Kinga Rudnicka - SP W Mlewie

III miejsce Sebastian Dębiński - SP w Kowalewie Pom

Wyróżnienie Natalia Chłopecka - SP w Wielkim Rychnowie

Wyróżnienie Paulina Siwiec - SP w Pluskowęsach

W konkursie fotograficznym:

I miejsce Weronika Rysiewska - SP w Wielkim Rychnowie

II miejsce Kacper Skorasiński - SP w Kowalewie Pom.

III miejsce Michał Zacharek - SP w Kowalewie Pom.

Wyróżnienie Michał Gruszecki - SP w Kowalewie Pom

Podsumowaniem  III Gminnego Konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA" był  konkurs wiedzy o naszym regionie. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Pluskowęs, Wielkiego Rychnowa oraz  Kowalewa Pomorskiego  zdobywały punkty, układając puzzle, odpowiadając na pytania, rozwiązując krzyżówkę, odkrywając zdjęcia. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący p. Joachim Kupski, członkowie p.  Anna Osińska   i p.  Agnieszka Reiwer skrupulatnie zliczyła punkty i ogłosiła wyniki:

I miejsce zajęła  drużyna z klasy III c  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Nikola Brzozowska,  Oliwia Czuba i Michał Zacharek.

II miejsce zajęła   drużyna ze Szkoły im. Janusza Korczaka  w Wielkim Rychnowie w składzie:  Natalia Chłopecka, Małgorzata Romanowska i Weronika Rysiewska.

III miejsce    zajęła klasa III b  ze szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie:Zuzanna Bogacka, Wiktoria Kobyłecka i Maciej Rybicki.

Wyróżnienie otrzymały:

Klasa III a ze Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Szymon Górny, Michał Gruszecki i Wojciech Walenda.

oraz  drużyna  ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Pluskowęsach w składzie:  Amelia Daszkowska, Cezary Kubiak ,  Daniel Wojtunik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości  sponsorów,  a byli wśród nich:

1.      Burmistrz  Miasta p. Andrzej Grabowski,

2.      Rada Rodziców przy SP w Kowalewie Pom.,

3.      Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego,

4.      Firma Dynamic - Marta Zelmańska.

Za wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy:

- Dyrekcji Miejsko-Gminnego -Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, 

- p. Dorocie Piątkowskiej -  opiekunowi zespołu CODA

- p. Markowi Piątkowskiemu i  Karolinie Zielińskiej

- pocztowi sztandarowemu i Samorządowi  Uczniowskiemu

- p.  Aleksandrze  Ciesielskiej i p.  Małgorzacie Jaworskiej.                                                         

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!