Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow III Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA 

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

III Gminny Konkurs KOWALEWO POMORSKIE - MOJA MAŁA OJCZYZNA  Drukuj
Wpisał: Anna Jarecka, Marzanna Siergiej, Grażyna Zacharek   
11.03.2015
7 masmall.jpgrca 2015 r.  odbył się III Gminny Konkurs „KOWALEWO POMORSKIE -- MOJA MAŁA OJCZYZNA".  Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem  objął Burmistrz Miasta p. Andrzej Grabowski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Miasta p. Andrzej  Grabowski, Przewodniczący  Rady  Miejskiej p.  Jerzy Orłowski, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia p. Jerzy Koralewski, Rodzina Honorowego Obywatela Miasta - p. Małgorzata Kowalczyk, p. Tadeusz Dabkowski i p. Kazimierz Dąbkowski, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych p. Maria Nowatka, prezes Towarzystwa Miłośników Kowalewa Pom. p. Joachim Kupski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkiej Łące p. Danuta Drożdża, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, p. Małgorzata Pęcherska - Żary, przedstawicielki Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kowalewie Pomorskim p. Anna Osińska i p.  Agnieszka Reiwer. Licznie przybyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele. Uroczystego otwarcia III Gminnego Konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -- MOJA MAŁA OJCZYZNA" dokonał dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim p. Benedykt Mroziński. Konkurs zorganizowany był  w trzech kategoriach: plastyczny dla uczniów z klas 0 -III, fotograficzny dla  uczniów klas II - III, wiedzy o mieście i gminie Kowalewo Pomorskie oraz jej Honorowych Obywatelach dla uczniów klas III.

Celem konkursu było: 

1.      Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem.

2.      Popularyzowanie wiedzy na temat historii, kultury i środowiska przyrodniczego gminy Kowalewo Pomorskie.

3.      Zaprezentowanie swojego miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój naszego regionu.

4.      Ocalenie od zapomnienia miejsc charakterystycznych dla regionu.

5.      Ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.

6.      Rozwijanie wyobraźni plastycznej i wyrabianie poczucia estetyki  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zgodnie z regulaminem do dnia 13.02.2015 r. wpłynęło 60 prac plastycznych z Publicznego Przedszkola w Kowalewie Pomorskim,  ,  Szkoły Podstawowej   w Mlewie, Szkoły Podstawowej   im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach, Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim  oraz    4  prace fotograficzne ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie  i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim. Komisja  konkursowa  w składzie: p. Ewa Żuławska, p. Anna Wardzińska  oraz p. Agnieszka Reiwer  przyznała następujące nagrody:

 W konkursie plastycznym:

kategoria klas  0 - I

I miejsce  Oliwia Sztajnhagen - SP w Kowalewie Pom.

II miejsce Kacper Ziółkowski - SP w Mlewie

III miejsce Krzysztof Łęgowski - SP W Pluskowęsach

Wyróżnienie Marcelina Skorasińska - SP w Kowalewie Pom.

kategoria  klas II - III

I miejsce Jakub Piróg - SP w Wielkim Rychnowie

II miejsce Kinga Rudnicka - SP W Mlewie

III miejsce Sebastian Dębiński - SP w Kowalewie Pom

Wyróżnienie Natalia Chłopecka - SP w Wielkim Rychnowie

Wyróżnienie Paulina Siwiec - SP w Pluskowęsach

W konkursie fotograficznym:

I miejsce Weronika Rysiewska - SP w Wielkim Rychnowie

II miejsce Kacper Skorasiński - SP w Kowalewie Pom.

III miejsce Michał Zacharek - SP w Kowalewie Pom.

Wyróżnienie Michał Gruszecki - SP w Kowalewie Pom

Podsumowaniem  III Gminnego Konkursu „KOWALEWO POMORSKIE -MOJA MAŁA OJCZYZNA" był  konkurs wiedzy o naszym regionie. Drużyny reprezentujące szkoły podstawowe z Pluskowęs, Wielkiego Rychnowa oraz  Kowalewa Pomorskiego  zdobywały punkty, układając puzzle, odpowiadając na pytania, rozwiązując krzyżówkę, odkrywając zdjęcia. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący p. Joachim Kupski, członkowie p.  Anna Osińska   i p.  Agnieszka Reiwer skrupulatnie zliczyła punkty i ogłosiła wyniki:

I miejsce zajęła  drużyna z klasy III c  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Nikola Brzozowska,  Oliwia Czuba i Michał Zacharek.

II miejsce zajęła   drużyna ze Szkoły im. Janusza Korczaka  w Wielkim Rychnowie w składzie:  Natalia Chłopecka, Małgorzata Romanowska i Weronika Rysiewska.

III miejsce    zajęła klasa III b  ze szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie:Zuzanna Bogacka, Wiktoria Kobyłecka i Maciej Rybicki.

Wyróżnienie otrzymały:

Klasa III a ze Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim w składzie: Szymon Górny, Michał Gruszecki i Wojciech Walenda.

oraz  drużyna  ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego  w Pluskowęsach w składzie:  Amelia Daszkowska, Cezary Kubiak ,  Daniel Wojtunik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy, które zostały zakupione dzięki życzliwości  sponsorów,  a byli wśród nich:

1.      Burmistrz  Miasta p. Andrzej Grabowski,

2.      Rada Rodziców przy SP w Kowalewie Pom.,

3.      Rodzina Honorowego Obywatela Gminy śp. Stanisława Dąbkowskiego,

4.      Firma Dynamic - Marta Zelmańska.

Za wsparcie organizacyjne serdecznie dziękujemy:

- Dyrekcji Miejsko-Gminnego -Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, 

- p. Dorocie Piątkowskiej -  opiekunowi zespołu CODA

- p. Markowi Piątkowskiemu i  Karolinie Zielińskiej

- pocztowi sztandarowemu i Samorządowi  Uczniowskiemu

- p.  Aleksandrze  Ciesielskiej i p.  Małgorzacie Jaworskiej.                                                         

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!