Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow ZGŁASZANIE AWARII W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZGŁASZANIE AWARII W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
13.03.2015
Informacje o zakłóceniach w dostawie energii elektrycznej przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 991  lub 801 404 404 (dla klientów dzwoniących spoza obszaru obsługiwanego przez ENERGA-OPERATOR lub gdy zgłaszający przebywa na terenie innego Oddziału niż miejsce zamieszkania). Zgłaszając awarię należy podać m.in. następujące dane: adres, imię i nazwisko oraz informację od kiedy nie ma prądu.

Przerwę w dostawach energii elektrycznej można zgłosić wypełniając formularz na stronie internetowej http://www.energa-operator.pl/formularz_zgloszeniowy.xml lub wysyłając sms pod numer 3991.

            Aby zgłosić przerwę w dostawie energii należy wysłać sms o treści AWARIA na numer 3991 i dalej postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Smsy trafiają do dedykowanego systemu, a następnie do centrum zgłoszeniowego, które równolegle przyjmuje zgłoszenia telefoniczne. Po usunięciu awarii na numer nadawcy przesyłany jest sms zwrotny informujący o przywróceniu napięcia. Jeżeli usterka nie została jednak usunięta, lub występuje np. brak jednej fazy, należy wówczas ponownie skontaktować się z ENERGĄ-OPERATOR SA np. za pomocą sms lub formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej spółki.

 

            Przypominamy również, że awarie oświetlenia drogowego na terenie gminy należy zgłaszać do p. Joanny Jesionkowskiej - pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Św. Mikołaja 5 „pawilon sportowy", biuro nr 6, tel. (56) 684 15 79 wew. 66).

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!