Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow ZGŁASZANIE AWARII W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

ZGŁASZANIE AWARII W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
13.03.2015
Informacje o zakłóceniach w dostawie energii elektrycznej przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 991  lub 801 404 404 (dla klientów dzwoniących spoza obszaru obsługiwanego przez ENERGA-OPERATOR lub gdy zgłaszający przebywa na terenie innego Oddziału niż miejsce zamieszkania). Zgłaszając awarię należy podać m.in. następujące dane: adres, imię i nazwisko oraz informację od kiedy nie ma prądu.

Przerwę w dostawach energii elektrycznej można zgłosić wypełniając formularz na stronie internetowej http://www.energa-operator.pl/formularz_zgloszeniowy.xml lub wysyłając sms pod numer 3991.

            Aby zgłosić przerwę w dostawie energii należy wysłać sms o treści AWARIA na numer 3991 i dalej postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Smsy trafiają do dedykowanego systemu, a następnie do centrum zgłoszeniowego, które równolegle przyjmuje zgłoszenia telefoniczne. Po usunięciu awarii na numer nadawcy przesyłany jest sms zwrotny informujący o przywróceniu napięcia. Jeżeli usterka nie została jednak usunięta, lub występuje np. brak jednej fazy, należy wówczas ponownie skontaktować się z ENERGĄ-OPERATOR SA np. za pomocą sms lub formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej spółki.

 

            Przypominamy również, że awarie oświetlenia drogowego na terenie gminy należy zgłaszać do p. Joanny Jesionkowskiej - pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ul. Św. Mikołaja 5 „pawilon sportowy", biuro nr 6, tel. (56) 684 15 79 wew. 66).

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!