Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rozstrzygnięcie gminnego konkursu Przywracamy urok naszej gminie 2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu Przywracamy urok naszej gminie 2014 Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
13.03.2015

bukiet_small.jpgW roku 2014 przeprowadzono dwunastą edycję konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym.

Konkurs skierowany jest nie tylko do jednostek sołeckich, ale także do osób fizycznych, prawnych, organizacji nie posiadających osobowości prawnych, stowarzyszeń, grup nieformalnych złączonych ideą konkursu.

W 2014 roku zostało złożonych 9 deklaracji. Podsumowania konkursu dokonano na sesji Rady Miejskiej w dniu 11.03.2015 r.:

I miejsce ex aequo otrzymały:

Sołectwo Piątkowo - za wyremontowanie przystanku autobusowego, ułożenie kostki oraz obsadzenie kwiatami i krzewami terenu przyległego do przystanku;

Sołectwo Szychowo - za odnowienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej, poprzez rozbiórkę starej wiaty betonowej, wykonanie podestu z kostki oraz posadowienie nowej wiaty;

Sołectwo Elzanowo - także za odnowienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej, poprzez rozbiórkę starej wiaty betonowej, wykonanie podestu z kostki oraz posadowienie nowej wiaty.

II miejsce otrzymało Sołectwo Lipienica - za modernizację przydrożnej figury, poprzez odmalowanie i wyremontowanie tynkiem mozaikowym, położenie płytek, osadzenie nowej tablicy granitowej, wykonanie nowego daszku.

III miejsce ex aequo otrzymały:

Sołectwo Chełmoniec - za zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, poprzez uporządkowanie terenu przy bagnach, wykonanie miejsca na ognisko oraz wyrównanie terenu pod boisko dla dzieci;

Sołectwo Sierakowo - za odnowienie figurki Matki Boskiej, obsadzenie krzewami i roślinami terenu wokół figurki, odnowienie bramy wejściowej na teren WDK i naprawę osiatkowania boiska.

 

Ponadto wyróżnienia otrzymały:

  • Sołectwo Mariany - za wymianę płytek przy figurce oraz nasadzenie krzewów;
  • Osiedle Brodnickie - za budowę placu zabaw oraz wykonanie licznych prac porządkowych wokół świetlicy osiedlowej;
  • Osiedle Jana Kochanowskiego za liczne prace porządkowe wykonane wokół budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego.

 

Gratuluję nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy brali udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy w realizację podjętych działań.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/

Andrzej Grabowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!