Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Rozstrzygnięcie gminnego konkursu Przywracamy urok naszej gminie 2014

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu Przywracamy urok naszej gminie 2014 Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
13.03.2015

bukiet_small.jpgW roku 2014 przeprowadzono dwunastą edycję konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym.

Konkurs skierowany jest nie tylko do jednostek sołeckich, ale także do osób fizycznych, prawnych, organizacji nie posiadających osobowości prawnych, stowarzyszeń, grup nieformalnych złączonych ideą konkursu.

W 2014 roku zostało złożonych 9 deklaracji. Podsumowania konkursu dokonano na sesji Rady Miejskiej w dniu 11.03.2015 r.:

I miejsce ex aequo otrzymały:

Sołectwo Piątkowo - za wyremontowanie przystanku autobusowego, ułożenie kostki oraz obsadzenie kwiatami i krzewami terenu przyległego do przystanku;

Sołectwo Szychowo - za odnowienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej, poprzez rozbiórkę starej wiaty betonowej, wykonanie podestu z kostki oraz posadowienie nowej wiaty;

Sołectwo Elzanowo - także za odnowienie wiaty przystankowej przy drodze krajowej, poprzez rozbiórkę starej wiaty betonowej, wykonanie podestu z kostki oraz posadowienie nowej wiaty.

II miejsce otrzymało Sołectwo Lipienica - za modernizację przydrożnej figury, poprzez odmalowanie i wyremontowanie tynkiem mozaikowym, położenie płytek, osadzenie nowej tablicy granitowej, wykonanie nowego daszku.

III miejsce ex aequo otrzymały:

Sołectwo Chełmoniec - za zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej, poprzez uporządkowanie terenu przy bagnach, wykonanie miejsca na ognisko oraz wyrównanie terenu pod boisko dla dzieci;

Sołectwo Sierakowo - za odnowienie figurki Matki Boskiej, obsadzenie krzewami i roślinami terenu wokół figurki, odnowienie bramy wejściowej na teren WDK i naprawę osiatkowania boiska.

 

Ponadto wyróżnienia otrzymały:

  • Sołectwo Mariany - za wymianę płytek przy figurce oraz nasadzenie krzewów;
  • Osiedle Brodnickie - za budowę placu zabaw oraz wykonanie licznych prac porządkowych wokół świetlicy osiedlowej;
  • Osiedle Jana Kochanowskiego za liczne prace porządkowe wykonane wokół budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego.

 

Gratuluję nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim, którzy brali udział w konkursie. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za zaangażowanie i wkład pracy w realizację podjętych działań.

 

 

Burmistrz Miasta

/-/

Andrzej Grabowski

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!