Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V Sesja Rady Miejskiej- uroczyście i na roboczo

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V Sesja Rady Miejskiej- uroczyście i na roboczo Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.03.2015

small.jpgV sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 11 marca br. przebiegała w uroczystej oraz ekologiczno- zimowo- letniej atmosferze. Wszystko dzięki podsumowaniu czterech gminnych konkursów oraz święta jakie przypadało tego dnia czyli Święto Sołtysa. Na ręce 5 pań sołtysek Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący rady Jerzy Orłowski wręczyli kwiaty. Do życzeń przyłączyli się dyrektorzy szkół i organizacji korzystających na co dzień z pomocy sołtysów.

Podsumowanie gminnych konkursów zgromadziło na Sali tłumy zainteresowanych. Wspomnienie zimy wróciło dzięki konkursowi fotograficznemu „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia" i konkursowi „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", a nostalgia za latem nadeszła w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie". W obradach uczestniczyli laureaci konkursów, którzy dumnie odbierali nagrody.

                    W VI edycja konkursu fotograficznego „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia", który połączył pasję fotografowania z atmosferą Świąt zgłoszono 6 zdjęć. 77% oddanych głosów otrzymała fotografia 8-letniej Zuzanny Olszewskiej pt. „Ozdoby świąteczne Zuzi i Antosia". Nagrody rzeczowe Zuzi i Antosiowi, które przybyły w towarzystwie mamy Iwony Olszewskiej wręczył Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady.  Nagroda dla głosującego wręczona będzie przy innej okazji (nieobecność laureata).

                     W VIII edycji konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno- noworoczną" w wyznaczonym terminie wpłynęły 34 deklaracje. W kategorii indywidualnej I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 500 zł otrzymała p. Janina Dąbrowska z Frydrychowa, II miejsce + 400 zł otrzymała Małgorzata Sądowska z Kowalewa, III miejsce + po 300 zł otrzymują: Danuta Rutkowska z Kowalewa i Jolanta Wawrzonek z Frydrychowa. Wyróżnienia + po 100 zł otrzymują: Joanna Nowak z Otorudy, Elżbieta Olkowska z Lipienicy, Stanisław Dębiński z W. Łąki, Elżbieta Guzowska z Lipienicy, Krystyna Marska z Frydrychowa, Teresa Górska Gimińska z Borówna, Jerzy Stopyra z N. Dworu, Zbigniew Żurawski z Elzanowa, Irena Żak z Kowalewa i Jerzy Orłowski z Pruskiej Łąki.

W kategorii zbiorowej Komisja przyznała: Im. + 550 otrzymała szopka przy OSP Wielkie  Rychnowo, IIm + 400zł - Wiejski Dom Kultury w Mlewie, IIIm + 250zł Publiczne Gimnazjum, Wyróżnienia + po 150zł otrzymują: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

                   W XII edycji konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 9 deklaracji. Komisja przyznała trzy równoległe Im + po 700zł dla: sołectwa Piątkowo za ułożenie kostki i obsadzenie kwiatami wiaty przystankowej, dla sołectwa Szychowo za wyburzenie starej i postawienie nowej wiaty przystankowej i dla sołectwa Elzanowo również za wyburzenie starej i podstawienie nowej wiaty przystankowej. IIm + 600zł. otrzymało sołectwo Lipienica za odnowienie przydrożnej figury, a IIIm i po 400zł otrzymały: sołectwo Chełmoniec za uporządkowanie terenu wokół bagna, wykonanie miejsca na ognisko i boiska oraz sołectwo Sierakowo za odnowienie figurki i bramy wejściowej.  Ponadto komisja przyznała trzy wyróżnienia w formie dyplomu dla: sołectwa Mariany za prace porządkowe wokół figurki, osiedla Kochanowskiego za prace porządkowe wokół budynku wspólnoty przy Żeromskiego oraz dla osiedla Brodnickiego za prace przy utworzeniu placu zabaw.

                                W XXI edycji konkursu „Na Najpiękniej ukwiecony balkon", którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa komisja w dwóch objazdach oceniał najpiękniejsze balkony w mieście. Po ostatecznym podsumowaniu wręczono 10 równorzędnych nagród finansowych po prawie 299zł. Z rąk Burmistrza, Przewodniczącego rady i Prezesa ToMiKo Joachima Kupskiego otrzymali je: Renata Jakóbczak, Barbara Sybilska, Donata Pilarska Mądry, Ewa Górecka, Halina Ratyńska, Piątek Iwona, Danuta Kryger, Renata Paradzińska, Danuta Woźniczka i Małgorzata Sławińska.  

 

                                  W części roboczej radni podjęli 15 uchwał. M.in. ustalili plany pracy wszystkich komisji oraz tematy sesji, przyjęli program rozwiązywania problemów alkoholowych, ustalili tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zasady ogłaszania konkursów  ofertowych na wychowanie przedszkolne, kryteria rekrutacji do przedszkola czy plan opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ustalili również harmonogram zebrań wiejskich.

W punkcie poświęconym wnioskom i zapytaniom zwyczajowo najwięcej uwag kierowano w stronę instytucji z zewnątrz. Skarżono się na stan drogi wojewódzkiej w Mlewcu. Wnioski do starostwa powiatowego skrupulatnie zbierał jedyny Tomasz Zwoliński (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Powiecie). Dotyczyły one jakości wykonanych w listopadzie 2014r. chodników przy drogach powiatowych w Wielkim Rychnowie, Borównie i w Wielkiej Łące. Podkreślano, że w dniu wyborów samorządowych robotnicy zeszli z placu budowy. W kilku przypadkach jakość chodnika ma wiele do życzenia. Budowle już „rozjeżdżają się". Często chodnik prowadzi do nikąd. Trzeba zrobić solidny przegląd i wezwać wykonawcę do usunięcia usterek.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!