Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow V Sesja Rady Miejskiej- uroczyście i na roboczo

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

V Sesja Rady Miejskiej- uroczyście i na roboczo Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.03.2015

small.jpgV sesja Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 11 marca br. przebiegała w uroczystej oraz ekologiczno- zimowo- letniej atmosferze. Wszystko dzięki podsumowaniu czterech gminnych konkursów oraz święta jakie przypadało tego dnia czyli Święto Sołtysa. Na ręce 5 pań sołtysek Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i Przewodniczący rady Jerzy Orłowski wręczyli kwiaty. Do życzeń przyłączyli się dyrektorzy szkół i organizacji korzystających na co dzień z pomocy sołtysów.

Podsumowanie gminnych konkursów zgromadziło na Sali tłumy zainteresowanych. Wspomnienie zimy wróciło dzięki konkursowi fotograficznemu „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia" i konkursowi „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno-noworoczną", a nostalgia za latem nadeszła w czasie konkursów: „Na najpiękniej ukwiecony balkon" i „Przywracamy urok naszej gminie". W obradach uczestniczyli laureaci konkursów, którzy dumnie odbierali nagrody.

                    W VI edycja konkursu fotograficznego „Czy czujesz ducha Świąt Bożego Narodzenia", który połączył pasję fotografowania z atmosferą Świąt zgłoszono 6 zdjęć. 77% oddanych głosów otrzymała fotografia 8-letniej Zuzanny Olszewskiej pt. „Ozdoby świąteczne Zuzi i Antosia". Nagrody rzeczowe Zuzi i Antosiowi, które przybyły w towarzystwie mamy Iwony Olszewskiej wręczył Burmistrz Miasta i Przewodniczący Rady.  Nagroda dla głosującego wręczona będzie przy innej okazji (nieobecność laureata).

                     W VIII edycji konkursu „Na najpiękniejszą iluminację świąteczno- noworoczną" w wyznaczonym terminie wpłynęły 34 deklaracje. W kategorii indywidualnej I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości po 500 zł otrzymała p. Janina Dąbrowska z Frydrychowa, II miejsce + 400 zł otrzymała Małgorzata Sądowska z Kowalewa, III miejsce + po 300 zł otrzymują: Danuta Rutkowska z Kowalewa i Jolanta Wawrzonek z Frydrychowa. Wyróżnienia + po 100 zł otrzymują: Joanna Nowak z Otorudy, Elżbieta Olkowska z Lipienicy, Stanisław Dębiński z W. Łąki, Elżbieta Guzowska z Lipienicy, Krystyna Marska z Frydrychowa, Teresa Górska Gimińska z Borówna, Jerzy Stopyra z N. Dworu, Zbigniew Żurawski z Elzanowa, Irena Żak z Kowalewa i Jerzy Orłowski z Pruskiej Łąki.

W kategorii zbiorowej Komisja przyznała: Im. + 550 otrzymała szopka przy OSP Wielkie  Rychnowo, IIm + 400zł - Wiejski Dom Kultury w Mlewie, IIIm + 250zł Publiczne Gimnazjum, Wyróżnienia + po 150zł otrzymują: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pom.

                   W XII edycji konkursu „Przywracamy urok naszej gminie", którego ideą jest przywrócenie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym i zaśmieconym złożono 9 deklaracji. Komisja przyznała trzy równoległe Im + po 700zł dla: sołectwa Piątkowo za ułożenie kostki i obsadzenie kwiatami wiaty przystankowej, dla sołectwa Szychowo za wyburzenie starej i postawienie nowej wiaty przystankowej i dla sołectwa Elzanowo również za wyburzenie starej i podstawienie nowej wiaty przystankowej. IIm + 600zł. otrzymało sołectwo Lipienica za odnowienie przydrożnej figury, a IIIm i po 400zł otrzymały: sołectwo Chełmoniec za uporządkowanie terenu wokół bagna, wykonanie miejsca na ognisko i boiska oraz sołectwo Sierakowo za odnowienie figurki i bramy wejściowej.  Ponadto komisja przyznała trzy wyróżnienia w formie dyplomu dla: sołectwa Mariany za prace porządkowe wokół figurki, osiedla Kochanowskiego za prace porządkowe wokół budynku wspólnoty przy Żeromskiego oraz dla osiedla Brodnickiego za prace przy utworzeniu placu zabaw.

                                W XXI edycji konkursu „Na Najpiękniej ukwiecony balkon", którego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Kowalewa komisja w dwóch objazdach oceniał najpiękniejsze balkony w mieście. Po ostatecznym podsumowaniu wręczono 10 równorzędnych nagród finansowych po prawie 299zł. Z rąk Burmistrza, Przewodniczącego rady i Prezesa ToMiKo Joachima Kupskiego otrzymali je: Renata Jakóbczak, Barbara Sybilska, Donata Pilarska Mądry, Ewa Górecka, Halina Ratyńska, Piątek Iwona, Danuta Kryger, Renata Paradzińska, Danuta Woźniczka i Małgorzata Sławińska.  

 

                                  W części roboczej radni podjęli 15 uchwał. M.in. ustalili plany pracy wszystkich komisji oraz tematy sesji, przyjęli program rozwiązywania problemów alkoholowych, ustalili tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, zasady ogłaszania konkursów  ofertowych na wychowanie przedszkolne, kryteria rekrutacji do przedszkola czy plan opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ustalili również harmonogram zebrań wiejskich.

W punkcie poświęconym wnioskom i zapytaniom zwyczajowo najwięcej uwag kierowano w stronę instytucji z zewnątrz. Skarżono się na stan drogi wojewódzkiej w Mlewcu. Wnioski do starostwa powiatowego skrupulatnie zbierał jedyny Tomasz Zwoliński (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w Powiecie). Dotyczyły one jakości wykonanych w listopadzie 2014r. chodników przy drogach powiatowych w Wielkim Rychnowie, Borównie i w Wielkiej Łące. Podkreślano, że w dniu wyborów samorządowych robotnicy zeszli z placu budowy. W kilku przypadkach jakość chodnika ma wiele do życzenia. Budowle już „rozjeżdżają się". Często chodnik prowadzi do nikąd. Trzeba zrobić solidny przegląd i wezwać wykonawcę do usunięcia usterek.

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!