Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Realizacja umowy na odbiór odpadów komunalnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Realizacja umowy na odbiór odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: A. Dalke   
16.03.2015
Upojemniki_16_03_2015.jpgpływa kwartał współpracy z firmą EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w gminie Kowalewo Pomorskie. Nowy przedsiębiorca realizuje system selektywnego pięciopojemnikowego zbierania odpadów u źródła powstawania.

Zaletą pojemników z tworzyw sztucznych jest nie tylko ich estetyczny wygląd, ale także mniejszy ciężar w porównaniu z pojemnikami blaszanymi oraz łatwiejsze utrzymanie czystości. Zebrane selektywnie odpady mogą być poddane przetworzeniu i ponownie wykorzystane.

Większość mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie posiada już pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Zgodnie z deklaracją przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, do których ich jeszcze nie dostarczono, powinni je otrzymać w terminie do 31 marca br.

Firma EKOSYSTEM Sp. z o.o. świadczy usługi w obrębie miasta, natomiast na obszarach wiejskich odpady odbiera podwykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Ewentualne uwagi dotyczące terminowości i jakości wykonywanych usług odbioru nieczystości stałych można zgłaszać do p. Anny Dalke - pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, biuro nr 2 w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim, tel. 56 684 15 79 wew. 52.

Przekazane sugestie pomogą nam w ocenie poziomu świadczonych usług i doskonaleniu funkcjonującego systemu.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!