Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Realizacja umowy na odbiór odpadów komunalnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Realizacja umowy na odbiór odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: A. Dalke   
16.03.2015
Upojemniki_16_03_2015.jpgpływa kwartał współpracy z firmą EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, która świadczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w gminie Kowalewo Pomorskie. Nowy przedsiębiorca realizuje system selektywnego pięciopojemnikowego zbierania odpadów u źródła powstawania.

Zaletą pojemników z tworzyw sztucznych jest nie tylko ich estetyczny wygląd, ale także mniejszy ciężar w porównaniu z pojemnikami blaszanymi oraz łatwiejsze utrzymanie czystości. Zebrane selektywnie odpady mogą być poddane przetworzeniu i ponownie wykorzystane.

Większość mieszkańców gminy Kowalewo Pomorskie posiada już pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Zgodnie z deklaracją przedsiębiorcy, właściciele nieruchomości, do których ich jeszcze nie dostarczono, powinni je otrzymać w terminie do 31 marca br.

Firma EKOSYSTEM Sp. z o.o. świadczy usługi w obrębie miasta, natomiast na obszarach wiejskich odpady odbiera podwykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. Ewentualne uwagi dotyczące terminowości i jakości wykonywanych usług odbioru nieczystości stałych można zgłaszać do p. Anny Dalke - pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu, biuro nr 2 w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w Kowalewie Pomorskim, tel. 56 684 15 79 wew. 52.

Przekazane sugestie pomogą nam w ocenie poziomu świadczonych usług i doskonaleniu funkcjonującego systemu.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!