Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sprzęt komputerowy dla sołectwa Pruska Łąka

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sprzęt komputerowy dla sołectwa Pruska Łąka Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.03.2015

gmina.jpg

wykluczenie_cyfrowe.jpgW dniu 17 marca br. kolejne zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu trafiły do mieszkańców wsi. Tym razem trzy zestawy zainstalowane będą w świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące. Komputery na ręce sołtysa Zbigniewa Manikowskiego, członka rady sołeckiej Iwony Kwiatkowskiej i członka komisji rewizyjnej Agnieszki Grzelak przekazał Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w towarzystwie koordynatorów projektu Wykluczenia Cyfrowego: kier. MGOPS Zyty Szymańskiej i Joanny Krasickiej.

 

Samorząd gminy realizuje projekt pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 150 gospodarstw domowych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez udostępnienie szerokopasmowego Internetu, zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz odpowiednich warunków jego użytkowania i pomocy technicznej przy instalacji sprzętu w domu w okresie realizacji Projektu oraz zapewnienie trwałości Projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.

Oprócz do domów mieszkańców komputery trafiły również do placówek oświatowych i do dwóch świetlic wiejskich w Mlewie i Pruskiej Łące. Cieszę się, że będą one służyć mieszkańcom sołectw, skąd otrzymywaliśmy najwięcej zgłoszeń o problemie z dostępem do Internetu. Dziękuję sołtysom tych wsi za podjęcie się trudu objęcia opieką sprzętu i życzę, aby mieszkańcy korzystając z niego byli zadowoleni- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 

wykluczenie_cyfrowe.jpg

Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!