Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Dotyczy: Wyników naboru na opiekuna świetlic komputerowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dotyczy: Wyników naboru na opiekuna świetlic komputerowych Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka   
29.10.2014
logo_ig_29_10_14.jpg
w związku z realizacją projektu pt. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr: POIG.08.03.00-04-265/13-00 z dnia 06.06.2014 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego naboru opiekunami świetlic zostali wybrani:

Pan Marcin Dębiński zam. w gm. Kowalewo Pomorskie

Pan Marcin Jaguś zam. w gm. Kowalewo Pomorskie

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniały wymagane kryteria.

Ogólna liczba złożonych ofert : 2 szt.

Kierownik projektu
Joanna Krasicka


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!