Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Dotyczy: Wyników naboru na opiekuna świetlic komputerowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Dotyczy: Wyników naboru na opiekuna świetlic komputerowych Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka   
29.10.2014
logo_ig_29_10_14.jpg
w związku z realizacją projektu pt. „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki" , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr: POIG.08.03.00-04-265/13-00 z dnia 06.06.2014 r.

Gmina Kowalewo Pomorskie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego naboru opiekunami świetlic zostali wybrani:

Pan Marcin Dębiński zam. w gm. Kowalewo Pomorskie

Pan Marcin Jaguś zam. w gm. Kowalewo Pomorskie

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniały wymagane kryteria.

Ogólna liczba złożonych ofert : 2 szt.

Kierownik projektu
Joanna Krasicka


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!