Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow MIKROINSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

MIKROINSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
19.03.2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił Program Prosument (lata 2015-2022) będący dofinansowaniem przeznaczonym na zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii - energii elektrycznej lub cieplnej i elektrycznej. Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła (punkty 1-3). Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski o dofinansowanie w imieniu właścicieli składa gmina, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Dofinansowanie w ramach programu Prosument przekazywane jest w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikacyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju mikroinstalacji wynosi dla:

1. źródeł ciepła opalanych biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt - dotacja 15%

2. pomp ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - dotacja 15%

3. kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - dotacja 15%

4. systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp - dotacja 30%

5. małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe - dotacja 30%

6. mikrokogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 KWe - dotacja 30%.

Pożyczka otrzymana w ramach dofinansowania oprocentowana jest na 1% i nie podlega umorzeniu.

Więcej informacji na temat projektu Prosument można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu Prosument mogą zgłaszać rodzaj preferowanej instalacji do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej (Plac Wolności 3,
87-410 Kowalewo Pomorskie) lub telefonicznie pod numerem telefonu 56 6842975.

 


/-/ mgr Edyta Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!