Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow MIKROINSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

MIKROINSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
19.03.2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił Program Prosument (lata 2015-2022) będący dofinansowaniem przeznaczonym na zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii - energii elektrycznej lub cieplnej i elektrycznej. Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła (punkty 1-3). Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioski o dofinansowanie w imieniu właścicieli składa gmina, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie.

Dofinansowanie w ramach programu Prosument przekazywane jest w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikacyjnych wchodzących w skład przedsięwzięcia. Wysokość dotacji uzależniona jest od rodzaju mikroinstalacji wynosi dla:

1. źródeł ciepła opalanych biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt - dotacja 15%

2. pomp ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - dotacja 15%

3. kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt - dotacja 15%

4. systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp - dotacja 30%

5. małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe - dotacja 30%

6. mikrokogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 KWe - dotacja 30%.

Pożyczka otrzymana w ramach dofinansowania oprocentowana jest na 1% i nie podlega umorzeniu.

Więcej informacji na temat projektu Prosument można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/

Osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu Prosument mogą zgłaszać rodzaj preferowanej instalacji do Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej (Plac Wolności 3,
87-410 Kowalewo Pomorskie) lub telefonicznie pod numerem telefonu 56 6842975.

 


/-/ mgr Edyta Jasińska

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!