Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zaproszenie do konsultacji społecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zaproszenie do konsultacji społecznych Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
20.03.2015

dokumentu pn.: "Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)"

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)" - w celu opracowania wspólnego dokumentu - w imieniu Firmy Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej Urzędu Miasta Bydgoszczy - zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym dokumentem. Do materiału można zgłaszać uwagi.

Gmina Kowalewo Pomorskie będąc członkiem ZIT wojewódzkiego (obejmującego teren miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie), zamierza w nowej perspektywie finansowej, rozwiązywać problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne i społeczne występujące na jej terenie.

Zgłoszenie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz uwag.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 25 marca 2015 r. na adres e-mail: zit@um.bydgoszcz.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!