Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zaproszenie do konsultacji społecznych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zaproszenie do konsultacji społecznych Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
20.03.2015

dokumentu pn.: "Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)"

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych dokumentu pn.: „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)" - w celu opracowania wspólnego dokumentu - w imieniu Firmy Lech Consulting Sp. z o.o. z Torunia oraz pracowników Wydziału Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej Urzędu Miasta Bydgoszczy - zapraszamy Państwa do zapoznania się z przedstawionym dokumentem. Do materiału można zgłaszać uwagi.

Gmina Kowalewo Pomorskie będąc członkiem ZIT wojewódzkiego (obejmującego teren miast wojewódzkich Bydgoszczy i Torunia oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie), zamierza w nowej perspektywie finansowej, rozwiązywać problemy gospodarcze, środowiskowe, klimatyczne i społeczne występujące na jej terenie.

Zgłoszenie uwag w ramach procesu konsultacji będzie odbywało się pocztą elektroniczną poprzez załączony formularz uwag.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 25 marca 2015 r. na adres e-mail: zit@um.bydgoszcz.pl

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!