Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.04.2018
Z ostatniej chwili arrow OBWODNICA KOWALEWA arrow Szansa nadal jest, czyli uwzględniono nasz protest w spr. obwodnicy Kowalewa.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szansa nadal jest, czyli uwzględniono nasz protest w spr. obwodnicy Kowalewa. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.03.2015

obwodnica_000_13_03_15.jpgJak informowaliśmy Państwa wcześniej na łamach strony internetowej

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6351&Itemid=16 budowa obwodnicy Kowalewa nie została ujęta w opracowywanym właśnie Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 co wywołało nas zdecydowany sprzeciw. Jak mogą się Państwo przekonać poparło nas w tym kilka instytucji i zakładów pracy.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazał się właśnie raport z konsultacji społecznych, gdzie obwodnica Kowalewa Pomorskiego jako jedna z nielicznych została przyjęta do dalszego procedowania.

https://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx

Zapraszam do zapoznania się z tym dokumentem, a szczególnie z załącznikiem nr 1, (poz. 86), gdzie uzasadniono uwzględnienie naszego protestu.

https://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/Gospodarka_mieszkaniowa_i_komunalna/Informacje_o_mieszkalnictwie/Documents/raport_zalacznik_1_odniesienie_do_zgloszonych_inwestycji.pdf

Jak to mówił Kazimierz Górski „dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe". My również nie tracimy nadziei, że obwodnica Kowalewa powstanie. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w dążeniu do jej budowy. Szczególne podziękowania kieruję do mediów: Gazety Pomorskiej i gazety Nowości za bieżące przekazywanie informacji i ukazywanie trudnej sytuacji spowodowanej natężeniem ruchu. Artykuły te są poważnymi argumentami w naszej nierównej walce- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!