Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow OBWODNICA KOWALEWA arrow Szansa nadal jest, czyli uwzględniono nasz protest w spr. obwodnicy Kowalewa.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szansa nadal jest, czyli uwzględniono nasz protest w spr. obwodnicy Kowalewa. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
20.03.2015

obwodnica_000_13_03_15.jpgJak informowaliśmy Państwa wcześniej na łamach strony internetowej

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6351&Itemid=16 budowa obwodnicy Kowalewa nie została ujęta w opracowywanym właśnie Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 co wywołało nas zdecydowany sprzeciw. Jak mogą się Państwo przekonać poparło nas w tym kilka instytucji i zakładów pracy.

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ukazał się właśnie raport z konsultacji społecznych, gdzie obwodnica Kowalewa Pomorskiego jako jedna z nielicznych została przyjęta do dalszego procedowania.

https://www.mir.gov.pl/transport/infrastruktura_drogowa/program_budowy_drog_krajowych/program20142023/strony/program_2014_2023.aspx

Zapraszam do zapoznania się z tym dokumentem, a szczególnie z załącznikiem nr 1, (poz. 86), gdzie uzasadniono uwzględnienie naszego protestu.

https://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/Gospodarka_mieszkaniowa_i_komunalna/Informacje_o_mieszkalnictwie/Documents/raport_zalacznik_1_odniesienie_do_zgloszonych_inwestycji.pdf

Jak to mówił Kazimierz Górski „dopóki piłka w grze wszystko jest możliwe". My również nie tracimy nadziei, że obwodnica Kowalewa powstanie. Bardzo dziękuję za wspieranie mnie w dążeniu do jej budowy. Szczególne podziękowania kieruję do mediów: Gazety Pomorskiej i gazety Nowości za bieżące przekazywanie informacji i ukazywanie trudnej sytuacji spowodowanej natężeniem ruchu. Artykuły te są poważnymi argumentami w naszej nierównej walce- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!