Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Sołectwa Zapluskowęsy i Srebrniki mają już nowe władze na kolejne cztery lata

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Sołectwa Zapluskowęsy i Srebrniki mają już nowe władze na kolejne cztery lata Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.05.2015

srebrniki_13_05_15_000.jpg

Zamieszczono 23.03.2015

W ciągu roku od wyborów samorządowych w gminie Kowalewo Pomorskie nastąpi wybór władz w 23 sołectwach i w 2 osiedlach. Wybierani będą sołtysi, rady sołeckie i komisje rewizyjne, a na osiedlach przewodniczący oraz zarządy i komisje rewizyjne, które będą kierować najmniejszymi samorządami, czyli wsiami przez najbliższe cztery lata.

Jako pierwsze wybory przeprowadziło w dniu 18.12.14 sołectwo Pruska Łąka o czym już informowaliśmy na stronie:

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6114&Itemid=16. Przypomnę tylko, że przy 17% frekwencji wybrano na sołtysa p. Zbigniewa Manikowskiego. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Iwona Kwiatkowska, Krzysztof Mróz, Józef Stempski i Jacek Dynderz oraz komisja rewizyjna: Justyna Wegner- przewodnicząca, Agnieszka Grzelak i Jacek Belzyt.

W dniu 23 marca przy 12% frekwencji odbyły się wybory w sołectwie Kowalewo. Jednogłośnie poparto tylko jednego kandydata, dotychczasowego sołtysa Adama Arbarta, który zaprosił do współpracy radę sołecką w składzie: Danuta Wiącek, Krystyna Faluta, Andrzej Osmoła, Stanisław Kacała, Rafał Kowalski i Kazimierz Dulka oraz komisję rewizyjną w osobach: Mirosława Żabińska, Andrzej Chełmiński i Krzysztof Kin.

Zabierając głos burmistrz Andrzej Grabowski omówił inwestycje przeprowadzone przez samorząd w minionej kadencji: modernizacja ul. Kościuszki i ułożenie chodnika przy ul. Drzymały za łączną kwotę 560tys.zł. Sołectwo wydało 73% budżetu na utrzymanie dróg. Pogratulował sołtysowi i mieszkańcom systematycznych zwycięstw w turniejach piłkarskich.

Chwilą ciszy oddano również hołd lokalnym działaczom, którzy odeszli w tej kadencji: Andrzejowi Stoinskiemu i Felicji Rzymkowskiej.  

wybory_soltys1.jpg

W dniu 24 marca przy frekwencji 15,6% wybory odbyły się we wsi Sierakowo. O stanowisko sołtysa ubiegały się dwie osoby: dotychczasowy sołtys Lubomir Zgliński i przewodnicząca KGW Marta Pawlik-Śliwa. W głosowaniu tajnym przewagą 5 głosów wygrała p. Pawlik-Śliwa. Wspierać ją będzie rada sołecka w składzie: Anna Marcinkowska, Marcin Dunajski (radny), Lubomir Zgliński (były sołtys) i Tomasz Osiński, oraz komisja rewizyjna: Józef Ozimek (przewodniczący), Agnieszka Kotowska i Wiesław Ludwik.

Ostatnia kadencja to szybki rozwój sołectwa. Samorząd wykonał tu prac modernizacyjno- doposażeniowych za kwotę ponad 250tys.zł., z czego z budżetu sołectwa wyłożono prawie 47tys.  Zmodernizowano całkowicie budynek WDK, a obecnie trwają parce dociepleniowe i układany jest parking. Powstał plac zabaw dla dzieci. Sołectwo w kadencji wydało prawie 50% budżetu na utrzymanie dróg.  

W swoim wystąpieniu Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał olbrzymią współpracę pomiędzy sołtysem, radą sołecką, strażakami i paniami z KGW. Wpłynęło to na rozwój całej wsi. Podziękował dotychczasowemu sołtysowi za godne reprezentowanie wsi i wspaniałą pracę w minionych dwóch kadencjach. Do podziękowań przyłączyła się nowa pani sołtys i mieszkańcy.

wybory_soltys3.jpg
W dniu 25 marca mieszkańcy wsi Chełmonie wybrali swoje władze. Głosując tajnie poparli jedynego kandydata, którym był dotychczasowy sołtys Piotr Bender. Wybrano również radę sołecką w składzie: Marzena Nowińska, Zenon Chojnowski, Władysław Oleś i Jacek Piątek oraz Komisję Rewizyjną: Ewa Chromczak, Grażyna Chojnowska i Kamil Oleś. Frekwencja na zebraniu wyniosła 18%.

W zebraniu wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Andrzej Grabowski, starosta powiatu Andrzej Okruciński i wicestarosta Franciszek Gutowski. Była to pierwsza wizyta władz powiatu na szczeblu sołectwa. Panowie omówili planowane w tej wsi inwestycje związane z drogą powiatową: remont drogi na odcinku 6km od Chełmonia do Okonina oraz parking przy tej drodze.

Podsumowując minioną kadencję burmistrz poinformował, że do sołectwa w tym czasie trafiła kwota 75tys.zł., w ramach której zmodernizowano świetlicę (ocieplenie obiektu, nowe ogrzewanie, malowanie pomieszczeń) i uzupełniono wyposażenie (zastawa stołowa, krzesła, stoły, kuchenka, chłodziarka i kosiarka). Problemem wsi są drogi tłuczniowe. Średnio w roku przeznacza sołectwo 64% budżetu na ich utrzymanie.

Mieszkańcy po dyskusji przyjęli do wiadomości informację o przystąpieniu do likwidacji lokalnej jednostki OSP.

chelmonie_zebranie_25_03_15_001.jpg
chelmonie_zebranie_25_03_15_002.jpg
chelmonie_zebranie_25_03_15_003.jpg
chelmonie_zebranie_25_03_15_004.jpg

Mieszkańcy wsi Lipienica w dniu 26 marca, przy frekwencji 24% zagłosowali na jedynego kandydata- dotychczasowego sołtysa. Nie było zaskoczenia, że nadal wsią rządzić będzie Waldemar Błach. Wesprze go rada w składzie: Witkowska Teresa, Brożek Marcin, Olkowski Krzysztof i Błaszkiewicz Krzysztof. Komisja rewizyjna to: Maria Raczkowska, Jarosław Ochnicki i Kazimierz Tworzydło. Wieś czeka w tym roku wielkie święto. 80-lecie jednostki OSP i rozwinięcie sztandaru. Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaapelował do mieszkańców o włączenie się w przygotowania. W minionej kadencji wieś zyskała nową świetlicę za kwotę 533tys., z czego unia dołożyła 216tys. Lipieniczanie należą do tych szczęśliwców, którzy nie wiedzą co to problem dróg gminnych. Mają tylko te wiodące na pola. Na ich utrzymanie nie wydali nic w minionych latach. Mogą być również dumni z młodzieży, która zajmuje nagradzane miejsca w zawodach sportowo-pożarniczych czy turniejach piłkarskich.

lipienica_26_03_15_001.jpg
lipienica_26_03_15_002.jpg
lipienica_26_03_15_003.jpg
lipienica_26_03_15_004.jpg 

Mieszkańcy Chełmońca odbyli zebranie sprawozdawcze w dniu 27 marca br. Przy frekwencji 23,8% na stanowisko sołtysa wybrano Zbigniewa Zabielskiego.

Dotychczasowy sołtys p. Małgorzata Eliasz podziękowała za dziesięcioletnią współpracę, jednak nie wyraziła zgody na kandydowanie i na pełnienie tej funkcji przez kolejną kadencję.

Dziękując za wieloletnią pracę burmistrz poinformował, że tylko w mijającej kadencji do sołectwa trafiła kwota prawie 180 tys.zł. Wyremontowano i doposażono obiekt wiejski, zagospodarowano teren wokół świetlicy. Burmistrz na ręce ustępującej pani sołtys wręczył kwiaty i monografię Kowalewa.

Nowego sołtysa wspierać będzie rada w składzie: Magdalena Gadomska, Kinga Kobak, Maria Barciszewska i Jan Fiedorek. Komisja rewizyjna to Małgorzata Eliasz, Jarosław Skorski i Piotr Rybicki.

chelmoniec_27_03_15_001.jpg
chelmoniec_27_03_15_002.jpg
chelmoniec_27_03_15_004.jpg
chelmoniec_27_03_15_003.jpg
chelmoniec_27_03_15_005.jpg
chelmoniec_27_03_15_006.jpg 

Władze sołectwa Wielkie Rychnowo zostały wybrane 14 kwietnia. Przy frekwencji 14% wybrano na sołtysa jedynego kandydata, dotychczasowego sołtysa Zdzisława Czarnomskiego. Wspierać go będzie rada sołecka: Beata Maciołek, Wojciech Murawski, Małgorzata Szczepańska Zillmann (radna), Jarosław Czapla, Marcin Midura i Elżbieta Nowakowska oraz Komisja Rewizyjna: Elżbieta Czajkowska, Piotr Sęk i Waldemar Kołaczyński.

Podsumowując kadencję i gratulując nowemu/staremu sołtysowi burmistrz Andrzej Grabowski poinformował, że wieś Wielkie Rychnowo w minionej kadencji otrzymała największe środki z budżetu gminy wśród wszystkich sołectw. Przeprowadzono tu inwestycji za ponad 2mln. 600tys. zł. Najwięcej kosztowała kanalizacja, modernizacja remizo- świetlicy i trwałe (asfaltem i kostką) remonty dróg.

Na zebraniu mieszkańcy poruszali także temat jakości wykonanych jesienią chodników przy drodze powiatowej.

zebranie_w_rychnowo_14_04_15_001.jpg
zebranie_w_rychnowo_14_04_15_002.jpg
zebranie_w_rychnowo_14_04_15_003.jpg
zebranie_w_rychnowo_14_04_15_004.jpg

Sołectwo Szychowo ma nowe władze. Na zebraniu w dniu 16 kwietnia br. wybrano na kolejną kadencję dotychczasowego sołtysa Kazimierza Kropkowskiego. Nie miał żądnego kontrkandydata. Rada sołecka to: Kazimierz Łasiński, Zdzisław Krzywdziński, Ryszard Jezior, Andrzej Rak, a Komisja Rewizyjna to: Maria Nowatka, Krystyna Czyżewska i Konrad Czajkowski.

Podsumowując minioną kadencję Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podziękował mieszkańcom za mądrość w dysponowaniu budżetem sołeckim. Aż 92% środków jest przeznaczanych na utrzymanie dróg. W tym roku w sołectwie samorząd będzie destruktował dwa odcinki dróg: szychowo- Bielsk i Szychowo- Mariany. W minionym roku w sołectwie samorząd zainstalował 10 lamp solarnych, a mieszkańcy postawili nową wiatę przystankową, która wygrała w konkursie „Przywracamy urok naszej gminie".

Sołtys Kazimierz Kropkowski kwiatami podziękował za współpracę Burmistrzowi Miasta, i pracownikom urzędu: Joannie Jesionkowskiej i Karolinie Kowalskiej.

szychowo_16_04_15_001.jpg
szychowo_16_04_15_002.jpg
szychowo_16_04_15_003.jpg
szychowo_16_04_15_004.jpg
szychowo_16_04_15_005.jpg
szychowo_16_04_15_006.jpg

Mieszkańcy Borówna na zebraniu w dniu 17 kwietnia stanowisko sołtysa powierzyli Adamowi Styczniowi. Był to jedyny kandydat na tę funkcję. Po 20 latach kierowania wsią Piotr Strzelecki podziękował za współpracę i postanowił oddać władzę w młodsze ręce. Pana Adama wesprze rada sołecka w osobach: Andrzej Sypek, Justyna Wontorowska (radna), Władysław sajek, Tomasz Zalewski i Piotr Ziębiński oraz komisja rewizyjna: Piotr Strzelecki, Jadwiga Olejnik i Bogdan Ziębiński.

Podziękowania dotychczasowego sołtysa Piotra Strzeleckiego były pełne wzruszeń. Kwiaty, upominki i ciepłe słowa przekazała rada sołecka, szkoła podstawowa i UKS Sokół. Dziękując za współpracę Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał zaangażowanie Pana Piotra w wiele przedsięwzięć sołeckich jak i gminnych. Zasłynął z troski o drogi sołeckie, które w ostatniej kadencji zostały wyremontowane. Wyasfaltowano tu 3,2km. za kwotę 1mln. 222tys.

W czasie dyskusji mieszkańcy podkreślali, że Borówno to nietuzinkowa wieś. Mieszka w niej 9 policjantów, 9 nauczycieli a rodziny utrzymujące się z gospodarstwa rolnego można policzyć na palcach u rąk. Ubolewali, że w dzisiejszym zebraniu, którego frekwencja wyniosła 14%, uczestniczyło tylko dwóch mieszkańców nowego, bardzo licznego osiedla, co nie sprzyja konsolidacji

borowno_17_04_15_001.jpg
borowno_17_04_15_002.jpg
borowno_17_04_15_003.jpg
borowno_17_04_15_004.jpg
borowno_17_04_15_005.jpg
borowno_17_04_15_006.jpg
borowno_17_04_15_007.jpg

We wsi Piątkowo praktycznie władza się nie zmieniła. Na zebraniu w dniu 18 kwietnia, przy ponad 34% frekwencji na drugą kadencję wybrano na sołtysa p. Marylenę Lewandowską. Rada sołecka to Hanna Przyziółkowska, Donata Midura, Danuta Potarzyńska, Wioletta Jaros i Kamil Malanowski, a komisja rewizyjna to Urszula Gutmańska, Henryk Falkowski i Artur Wiśniewski. Piątkowo to najmłodsze sołectwo. Powstało w 2011r. Od tego czasu mieszkańcy wspólnie z panią sołtys wykonali szereg prac dążących do poprawy estetyki swojej wsi. Ułożono chodniki, założono zieleńce, plac zabaw, odremontowano figurkę i wiatę przystankowa oraz zaadaptowano posklepowy kontener na miejsce spotkań. Aktywistki dbają, aby Piątkowianie nie nudzili się. Organizowane są zabawy mikołajkowe, pikniki, wyjazdy rowerowe oraz zajęcia manualne (malowanie pisanek, robienie kwiatów, gry i zabawy). Największym problemem mieszkańców są drogi: dziurawa powiatowa przebiegające przez wieś, oraz gminne w kierunku pól, z których mocno kurzy się.

piatkowo_18_04_15_001.jpg
piatkowo_18_04_15_002.jpg
piatkowo_18_04_15_003.jpg
piatkowo_18_04_15_004.jpg
piatkowo_18_04_15_005.jpg
piatkowo_18_04_15_006.jpg

W sołectwie Pluskowęsy nowe władze wybierano 29 kwietnia. Przy 25% frekwencji aż 90% głosów zdobył jedyny kandydat na sołtysa- dotychczasowy sołtys p. Katarzyna Jaguś. W trudnej pracy wspierać ja będzie rada sołecka w osobach: Krystyna Reinowska, Krystyna Nowakowska, Izabela Pawlik, Aleksandra Nikiel, Piotr Pawlewicz i Tomasz Rysiewski oraz komisja rewizyjna: Lidia Cieszyńska, Jan Nowakowski i Jerzy Kaźmierkiewicz.

Podsumowując minioną kadencję p. sołtys podziękowała za współpracę przy organizacji imprez, dbaniu o porządek w sołectwie i w udziale w konkursach.

Samorząd gminy przy wsparciu środków unijnych dokonał modernizacji świetlicy wiejskiej za kwotę 94tys.zł. a strażacy zyskali nowe wrota do sąsiedniego pomieszczenia. Sołectwo zaś doposażyło obiekt w stoły, odmalowało kuchnię i zmodernizowało wejście. W tej kadencji mieszkańcy planują dokończyć zagospodarowanie terenu wokół stawu i nadal usilnie dba o drogi.

Mieszkańcy zaprosili na zebranie Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego, ks. proboszcza Benedykta Kowalewskiego i dyrektora szkoły Renatę Kałużę.

pluskowesy_29_04_15_001.jpg
pluskowesy_29_04_15_002.jpg
pluskowesy_29_04_15_004.jpg
pluskowesy_29_04_15_003.jpg
pluskowesy_29_04_15_005.jpg
pluskowesy_29_04_15_006.jpg 

W Mlewcu zebranie wyborcze odbyło się 5 maja. Przy frekwencji 12,25% na sołtysa wybrano jedynego kandydata, dotychczasowego sołtysa Jerzego Śliwkę. Wspierać go będzie rada sołecka w osobach: Iwona Moszkowicz, Wojciech Borawski, Wiesław Ciesielski i Słabiński Roman oraz komisja rewizyjna w składzie: Mirosław Zgliński, Wanda Fidler i Urszula Zielińska.

W minionej kadencji w sołectwie zmodernizowano świetlicę wiejską za kwotę 213tys. oraz zainstalowano lampę solarową. W minionym roku w sołectwie zorganizowano dożynki parafialne. Sołectwo wspiera lokalną jednostkę OSP, która z roku na rok zdobywa wyższe lokaty w zawodach strażackich. Nie zapomina również o szkole stowarzyszeniowej w Mlewie i kolarzach z UKS Sokół Wielkie Rychnowo.

Obecny na zebraniu Burmistrz Miasta pochwalił troskę o drogi i zachęcił mieszkańców do większego angażowania się w życie wsi. Poinformował o planowanych inwestycjach, które dotyczą m.in. Mlewca i zachęcił do korzystania z pływalni/

mlewiec_06_05_15_001.jpg
mlewiec_06_05_15_002.jpg
mlewiec_06_05_15_003.jpg
mlewiec_06_05_15_004.jpg
mlewiec_06_05_15_005.jpg
mlewiec_06_05_15_006.jpg 

Przy 36% frekwencji swoje władze wybierali mieszkańcy Nowego Dworu. Zebranie odbyło się 6 maja w szkole w Wielkim Rychnowie. Z powodu poważnej choroby sołtysa p. Zofii Turowskiej sprawozdanie złożyła członek rady sołeckiej p. Renata Kowalik. Nieobecna sołtys i rada sołecka uzyskała jednogłośne absolutorium.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski w swoim wystąpieniu oprócz podsumowania czteroletniej działalności sołectwa i najważniejszych wydarzeń w gminie dużo czasu poświęcił nieobecnej pani sołtys, która stała na czele sołectwa 16 lat. O zaangażowaniu pani Zofii mówili również zaproszeni goście: radna Maria Wiśniewska Staszak, dyrektor szkoły Elżbieta Arbart i prezes UKS Sokół. Na ręce synowej Darii Machałowskiej przekazali kwiaty, listy i pamiątki.

W minionej kadencji sołectwo prawie 90% środków przeznaczyło na utrzymanie dróg. Wykonano wiatę przystankową za 4tys, z czego 50% sfinansował samorząd oraz utwardzono drogę destruktem na kwotę 687tys. z czego sołectwo dołożyło po. 7tys.

W czasie wyborów o funkcję sołtysa ubiegały się trzy panie: Daria Machałowska, Ewa Orłowska Mytlewska oraz Dorota Murawska. Nowością była publiczna prezentacja kandydatek. Wolą mieszkańców wsią kierować będzie p. Ewa Orłowska Mytlewska. Wspierać ją będzie rada w składzie: Dorota Murawska, Renata Kowalik, Mariusz Kwaśniewski, Zbigniew Derewecki, Paweł Żurawski i Balbina Młodziankowska oraz komisja rewizyjna: Marian Krych, Bernadeta Purcelewska i Daria Machałowska.

nowy_dwor_06_05_15_001.jpg
nowy_dwor_06_05_15_002.jpg
nowy_dwor_06_05_15_003.jpg
nowy_dwor_06_05_15_004.jpg
nowy_dwor_06_05_15_005.jpg
nowy_dwor_06_05_15_006.jpg

W dniu 13 maja odbyły się dwa ostatnie w wiosennej turze zebrania wiejskie. Mieszkańcy wsi Zapluskowęsy, przy frekwencji 16% wybrało władze na kolejne cztery lata. Sołectwem jednogłośnie nadal kierować będzie dotychczasowy sołtys Jan Trzciński. Wspierać go będzie rada sołecka w składzie: Brzustewicz Piotr, Stępnik Grzegorz, Trzciński Michał, Jastrzębska Elżbieta i Galarowicz Stanisław oraz komisja rewizyjna: Łucja Ciołek, Krystyna Działdowska i Ewa Dąbkowska.

Sołectwo w minionej kadencji prawie 91% budżetu przekazało na utrzymanie dróg gminnych. Na ukończeniu jest również poważna inwestycja prowadzona przez 6 samorządów. Do końca maja zakończona będzie modernizacja drogi powiatowej do Wąbrzeźna. Łączny koszt prac to ponad 20mln., z czego 10mln. dokłada unia. W pozostałej kwocie 10mln., gmina Kowalewo partycypuje proporcjonalnie do długości odcinka tj. kwotą 1mln.zł. Droga została poszerzona, wylano nową nawierzchnię i w terenach zabudowanych powstał chodnik. W najbliższych latach samorząd planuje budowę chodnika przy pozostałej części drogi.

W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz radny Marcin Dunajski.

zapluskowesy_13_05_15_001.jpg
zapluskowesy_13_05_15_002.jpg
zapluskowesy_13_05_15_003.jpg
zapluskowesy_13_05_15_004.jpg

Sołectwo Srebrniki obradowało przy 15,5% frekwencji. Bez głosu sprzeciwu na funkcję sołtysa wybrano p. Jerzego Behrendta (dotychczasowego sołtysa) i radę sołecką w osobach: Zofia Krempuła, Danuta Wojciechowska, Zbigniew Falkiewicz i Bogdan Działdowski oraz komisję rewizyjną w składzie: Stanisław Kubiak, Bogdan Tosnowiec i Leszek Krempuła.

Najpoważniejszą inwestycją samorządu gminnego w minionej kadencji była modernizacja drogi Na Lądy za prawie 800tys.zł., z czego uzyskano dofinansowanie z funduszu ochrony gruntów rolnych w wys. 10% tej kwoty. Samorząd gminy ustawił również lampę solarową na drodze Na Góry i naprawił przepust pod drogą przy remizie. Sołectwo z własnych środków dba o wizerunek wsi, wspiera straż i dba o przejezdność dróg. Mieszkańcy spotykają się również na uroczystościach: dożynki parafialne, dzień dziecka czy Mikołajki.

Na zebraniu mieszkańcy ustalili drogę do destruktowania. Wybrali drogę Na Góry.

W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski i radny Marcin Dunajski.

srebrniki_13_05_15_001.jpg
srebrniki_13_05_15_002.jpg
srebrniki_13_05_15_003.jpg
srebrniki_13_05_15_004.jpg


 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!