Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Gala laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych Drukuj
Wpisał: Elżbieta Kuciak-Olszewska   
01.04.2015
Ta1.jpglent, zainteresowania i praca - tak najkrócej można scharakteryzować laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych. W tym roku szkolnym tytuł laureata uzyskały 303 osoby. Łącznie do konkursów w województwie przystąpiło ponad 21 tys. uczniów szkół podstawowych. Zmagania obejmowały następujące dziedziny: język polski, matematyka, język angielski i  przyroda. Jak co roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uhonorował laureatów okolicznościowymi statuetkami, listami gratulacyjnymi i stosownymi zaświadczeniami.

Uroczysta gala odbyła się 27 marca br. w CKU w Toruniu. Na uroczystość zostali zaproszenie laureaci, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, które mogły poszczycić się największą liczbą laureatów. Kurator oświaty Anna Łukaszewska, witając zebranych, podkreśliła, że dzień taki jak dziś jest wyjątkowy; pokazuje, jak wielu wspaniałych uczniów jest w naszych szkołach, jak pięknie wraz z nauczycielami rozwijają swoje pasje. Gratulowała dyrektorom szkół sukcesu, ale przede wszystkim umiejętności tworzenia atmosfery pracy, wspierania dzieci w rozwoju zainteresowań. Podobne słowa uznania kurator oświaty skierowała do nauczycieli. Uczestnicząca w gali wicewojewoda kujawsko-pomorska Elżbieta Rasielewicz podkreśliła, składając gratulacje wyróżnionym uczniom i nauczycielom, że pasja rozwijana w młodości niejednokrotnie przekłada się na dorosłe życie, nadając mu sens i wyznacza dalszy kierunek.
Jednym z uczestników uroczystej gali był Damian Wardziński - uczeń  Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody. Sukces ucznia  zasługuje na szczególne uznanie, gdyż od tego roku szkolnego tytuł laureata  konkursu z przyrody nie daje przywileju zwolnienia z pisania sprawdzianu kompetencji.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować i pogratulować Damianowi oraz jego rodzicom. Każdy nauczyciel jest dumny z sukcesu, jaki odnosi jego uczeń. Godziny spędzone nad podręcznikami, atlasem, rozwiązywaniem testów sprawdzających posiadaną wiedzę i umiejętności - to wiedza, czyli „wartość dodana" do tytułu laureata. Praca z Damianem i współpraca z jego rodzicami to wielka przyjemność, której życzę każdemu nauczycielowi.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!