Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy Drukuj
Wpisał: N.Kociemska   
10.04.2015

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wg stanu na dzień 31.03.2015r.

 

Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROK 2013

637 099,88 zł

586 209,28 zł

50 890,60 zł

92,01 %

styczeń - listopad 2014

1 334 958,00 zł

1 317 492,54 zł

17 465,46 zł

98,69 %

grudzień 2014

113 045,70 zł

108 917,12 zł

4 128,58 zł

96,35 %

styczeń 2015

108 969,70 zł

103 344,49 zł

5 625,21 zł

94,84 %

luty 2015

106 903,58 zł

109 184,32 zł

-

102,13 %

RAZEM narastająco   

2 300 976,86 zł

2 225 147,75 zł

75 829,11 zł

96,70 %

  • Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,18 %
  • Ściągalność wieś (ogółem) - 96,43 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Frydrychowo - 103,88 %

- Nowy Dwór - 100,37 %

- Pluskowęsy - 99,52 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Sierakowo - 93,26 %

- Mlewiec - 91,10 %

- Szychowo - 90,85 %

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w terminowym dokonywaniu opłat.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzić będziemy czynności windykacyjne, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Wszczęte egzekucje administracyjne są w większości skuteczne, co jest widoczne na zamieszczonym wyżej zestawieniu.

Powyższy bilans uwzględnia należność główną, odsetki, koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz nadpłaty.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!