Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wybory do Izb Rolniczych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wybory do Izb Rolniczych Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
16.04.2015
W związku z upływem kadencji dotychczasowych  władz   izb rolniczych  w   dniu 31 maja 2015r. w godz. od 8.00 do 18.00  odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W gminie Kowalewo Pomorskie  do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybiera się dwóch członków ( okręg dwumandatowy). Siedziba lokalu wyborczego  mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.  

 

Prawa wyborcze mają członkowie  samorządu rolniczego, którymi  są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego , podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych  posiadający w nich wkłady gruntowe.

Podatnikiem podatku rolnego są właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy

 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania  zostanie udostępniony  do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim  najpóźniej w 14-tym dniu przed dniem wyborów ( 17 maja ). Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim  ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

Zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania odbywać się będzie do  dnia 11 maja 2015.

 

Skład oraz terminy posiedzeń komisji okręgowej zostaną podane w terminie późniejszym, po jej powołaniu.

 

Izba rolnicza to samorząd reprezentujący interesy wszystkich rolników i wybory te powinny być znaczącym    wydarzeniem w życiu całej społeczności wiejskiej.

 

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają   wpływ min.  na: rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów; projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie; poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi; kształtowanie edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie; współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych; poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi; ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

 

Edyta Jasińska

Kier. ref. OŚRiEG

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!