Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wybory do Izb Rolniczych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wybory do Izb Rolniczych Drukuj
Wpisał: Edyta Jasińska   
16.04.2015
W związku z upływem kadencji dotychczasowych  władz   izb rolniczych  w   dniu 31 maja 2015r. w godz. od 8.00 do 18.00  odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W gminie Kowalewo Pomorskie  do Rady Powiatowej Izby Rolniczej wybiera się dwóch członków ( okręg dwumandatowy). Siedziba lokalu wyborczego  mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim.  

 

Prawa wyborcze mają członkowie  samorządu rolniczego, którymi  są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego , podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych  posiadający w nich wkłady gruntowe.

Podatnikiem podatku rolnego są właściciele, posiadacze samoistni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze gospodarstw rolnych tj. gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy

 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania  zostanie udostępniony  do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim  najpóźniej w 14-tym dniu przed dniem wyborów ( 17 maja ). Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim  ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

 

Zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania odbywać się będzie do  dnia 11 maja 2015.

 

Skład oraz terminy posiedzeń komisji okręgowej zostaną podane w terminie późniejszym, po jej powołaniu.

 

Izba rolnicza to samorząd reprezentujący interesy wszystkich rolników i wybory te powinny być znaczącym    wydarzeniem w życiu całej społeczności wiejskiej.

 

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają   wpływ min.  na: rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów; projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie; poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi; kształtowanie edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie; współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych; poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi; ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

 

Edyta Jasińska

Kier. ref. OŚRiEG

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!