Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow RTBS rok 2014 podsumowały, a nowy rozpoczęły przyjęciem kolejnego udziałowca

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

RTBS rok 2014 podsumowały, a nowy rozpoczęły przyjęciem kolejnego udziałowca Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.04.2015
Ksmall.jpgwotą 164tys.zł. zysku netto zamknęło miniony rok rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Zarząd i Rada Nadzorcza RTBS w dniu 16 kwietnia br. złożyli  sprawozdanie przed Zgromadzeniem Wspólników, czyli przed udziałowcami. Prezes Lech Szalkowski poinformował o najważniejszych inwestycjach jakie wspólnie z pracownikami i przy akceptacji udziałowców wykonał.  

Dzięki wszechstronnej działalności (budownictwo społeczne, deweloperskie i docelowej własności oraz zarządzanie wspólnotami) RTBS oparł się trudnej sytuacji jaką spowodowała likwidacja Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa i kryzys ekonomiczny- wyliczał w swoim sprawozdaniu prezes Lech Szalkowski- Wiele samorządów zgłasza się do nas o przyjęcie do Towarzystwa, albo o przejęcie posiadanych już obiektów, których nie są sami w stanie utrzymywać.

Potwierdzeniem tych słów było przyjecie w czasie walnego w grono udziałowców gminy Choceń. RTBS istnieje od 2000r. Jego udziałowcami są samorządy: miasto Rypin 85,8% udziałów, gmina Kowalewo Pom. - 7%, Gmina Ciechocin 3,0%, Miasto Golub Dobrzyń 2,6%, Gmina Wąpielsk 0,8% i gmina Radomin 0,7%. Rada Nadzorcza w składzie: z Rypina Wojciech Wiśniewski i Cezary Pułtuski i z Kowalewa Pomorskiego Małgorzata Wegner otrzymali od wspólników, podobnie jak prezes jednoosobowego Zarządu Lech Szalkowski jednogłośne absolutorium.  

W tym roku planowane jest przystąpienie do budowy budynku mieszkalnego w Rypinie przy ul. Mławskiej, w Kowalewie przy ul. Kościuszki oraz w Choceniu przy ul. Czerniewickiej.

Samorząd Kowalewa Pomorskiego posiada udziały o wartości wkładu 2 działek budowlanych przy ul. Kościuszki, na których dumnie wznosi się już jeden blok wybudowany przy udziale dofinansowania z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa. Samorząd wspólnie z RTBS-em przystąpił do przygotowań do kolejnej inwestycji jaką jest budowa drugiego bloku. Szukamy najlepszego systemu finansowania dla młodych ludzi, którzy nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej. Już rok temu wykonano projekt budowlany na 24-ro rodzinny blok. W roku obecnym planujemy rozpocząć inwestycję - podkreśla Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski- Gratuluję Prezesowi Zarządu Lechowi Szalkowskiemu i Radzie Nadzorczej bardzo dobrego wyniku finansowego i życzę, aby rok 2015 był równie szczęśliwy, a w gminie Kowalewo Pomorskie ruszyła budowa kolejnego bloku. W 2012r., jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów, wspólnie z 46 burmistrzami podjęliśmy stanowisko o konieczności zastąpienia Krajowego Funduszu Mieszkaniowego innym, równie skutecznym rozwiązaniem. Samorządy nie będą w stanie samodzielnie zaspokoić chociaż w części potrzeb mieszkaniowych najuboższych czy partycypować w kosztach budowy takiego obiektu.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!