Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przygotowania do wyborów prezydenckich trwają

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przygotowania do wyborów prezydenckich trwają Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.04.2015

1.jpgJuż w dniu 10 maja br. każdy obywatel będzie mógł wybierać swojego prezydenta. W samorządach trwają prace przygotowawcze do sprawnego i niezakłóconego przebiegu głosowania. Ustawodawca nałożył na wójtów, burmistrzów i prezydentów obowiązek powołania Obwodowych Komisji Wyborczych i przygotowania lokali. 

Gmina Kowalewo Pomorskie to 8 obwodów. Od kilkunastu lat bez zmian komisje obradują w 8 lokalach: w szkołach podstawowych w Kowalewie, w Wielkim Rychnowie, w Wielkiej Łące i w Pluskowęsach, w Domu Kultury oraz w remizach w Mlewcu, w Sierakowie i w Chełmoniu. Trzy lokale (MGOK, SP W. Łąka i SP W. Rychnowo) są przystosowane do głosowania osób niepełnosprawnych. W dniu wyborów będą one otwarte od 7.00-21.00.

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych, wybrano przewodniczących i zastępców oraz zapoznano członków z zasadami pracy w komisjach wyborczych. Ustalono terminy 2 szkoleń, odbiorów lokali i liczenia kart do głosowania.

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski zaapelował o rzetelne podejście do tej funkcji. Za członków komisji odpowiadają komitet, natomiast na członku spoczywa odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wyborów.

Burmistrz przypomniał zebranym, że kandydatów do poszczególnych komisji zgłaszają komitety wyborcze zarejestrowane w całej Polsce. W naszej gminie kandydatów zgłosiło 7 komitetów + po 1 przedstawicielu urzędu. Komisja mogła liczyć maksymalnie 9 członków.   

Pracownik USC p. Agnieszka Kozłowska poinformowała o dyżurach, gdzie członkowie będą mogli skonsultować spisy wyborcze, zaś informatyk Marcin Dębiński pomoże w sprawnym przekazywaniu wyników wyborów za pośrednictwem kalkulatora wyborczego.

1.jpg
 2.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!