Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II posiedzenie Konwentu Burmistrzów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
24.04.2015

small.jpgW dniu 22 kwietnia br. na II posiedzeniu Konwentu Burmistrzów Woj. Kuj. Pom., które miało miejsce w Koronowie ukonstytuował się zarząd i podjęto kilka istotnych stanowisk. Na lutowym posiedzeniu przewodnictwo w organizacji  po burmistrzu Kowalewa Andrzeju Grabowskim przejął na kolejną kadencję burmistrz Koronowa Sławomir Gliszczyński.

Zgodnie z przyjętą zasadą przewodzą po kolei samorządy z trzech dawnych województw. W pierwszej kadencji był to Rypin (woj. włocławskie), w drugiej Kowalewo (woj. toruńskie), a w trzeciej Koronowo (woj. bydgoskie). Również skład zarządu określa procentowy udział samorządów tj. po dwóch z bydgoskiego i toruńskiego i jeden z włocławskiego. Na kadencję 2014-2018 wspierać przewodniczącego będą samorządowcy z toruńskiego: Andrzej Grabowski (Kowalewo) i Leszek Kawski (Wąbrzeźno), bydgoskiego Sławomir Napierała (Nakło) i włocławskiego Andrzej Cieśla (Aleksandrów Kujawski).

Tradycyjnie w posiedzeniu uczestniczyli gości: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicewojewoda Elżbieta Rusielewicz, dyr. Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Elżbieta Siemiątkowska, przewodniczący Konwentu Wójtów Jacek Brygman i Konwentu Starostów Franciszek Koszowski, Kurator Oświaty Anna Łukaszewska oraz dyrektorzy instytucji samorządowo- rządowych.

W czasie posiedzenia powierzono burmistrzowi Kowalewa Andrzejowi Grabowskiemu funkcję stałego zastępcy w marszałkowskim Komitecie Monitorującym na lata 2014-2020 oraz na kolejną kadencję jako przedstawiciela do Komitetu Marszałkowskiego na lata 2007- 2014.  Głównym tematem posiedzenia, oprócz ukonstytuowania zarządu, były jak zawsze pieniądze. Jednak więcej czasu poświęcono nie tym jakie mogą samorządy pozyskać w nowej perspektywie unijnej 2014-2020, ale tym brakującym, jakie samorządom obcięto.

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego Grażyna Rutkowska tłumaczyła co było przyczyną obniżenia dotacji na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędów Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności. Dla przykładu dla gminy Kowalewo Pom. pokrycie środków z budżetu państwa to jedynie 50% nakładów. Systematycznie z roku na rok dotacja maleje. Różnica jest pokrywana ze środków własnych gminy. Niestety w obecnej chwili nie ma szansy na jej wzrost.

Sen z powiek samorządowcom spędza również zmiana w ustawie Prawo Wodne. Wchodząca w życie od stycznia nowelizacja spowoduje przejęcie od starostów kompetencji nadzoru nad spółkami wodnymi przy jednoczesnym pozbawieniu tych spółek decyzyjności i możliwości działania. Gminy będą odpowiedzialne za nadzór nad urządzeniami szczegółowymi oraz za budowę i utrzymanie urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane. Z drugiej strony brak pokazania źródła finansowania tych zadań.

Zmiany zakładają, że to jednostki samorządu terytorialnego będą nakładać obowiązkowe opłaty na właścicieli gruntów, gdzie leżą urządzenia melioracji szczegółowej. Gminy uszczęśliwiono na siłę koniecznością naliczania i egzekwowania kolejnego podatku od rolników. Wg szacunkowych danych będzie to od 30 do 150zł. Skutkować to będzie koniecznością stworzenia nowych stanowisk w administracji samorządowej, a przecie jest to zadanie spółki wodnej. W gminie Kowalewo Pom., gdzie spółka działa bardzo dobrze nowe przepisy tylko pogorszą sytuację.- krytykował publicznie burmistrz Andrzej Grabowski. 

 komitet.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!