Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow INTEGRACJA SENIORÓW Z MŁODZIEŻĄ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INTEGRACJA SENIORÓW Z MŁODZIEŻĄ Drukuj
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
27.04.2015

Ślogo.jpgwietlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim oraz z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim od 01.05.2015r. przystępuje do realizacji zadanie pn. „Integracja seniorów z młodzieżą".     

Na realizację zadania  PZERiI otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 4.000,00 zł - w ramach konkursu nr 8/2015 pod nazwą „WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW", Zadanie 1: Półkolonie, warsztaty i inne inicjatywy mające na celu integrację osób starszych z młodszym pokoleniem.

W ramach powyższego zadania „Integracja seniorów z młodzieżą" członkowie PZERiI
w Kowalewie Pom. postanowili wyjść do wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej 
z inicjatywą współpracy międzypokoleniowej. Wymianie doświadczeń, przełamywaniu barier, wzajemnemu otwarciu i integracji, a także realizowaniu się seniorów poprzez działalność wolontariacką, będzie służyła nauka młodzieży rękodzieła - szydełkowania i wyszywania. Natomiast młodzież zapozna seniorów z nowinkami technicznymi, podstawami obsługi komputera. Seniorzy wspólnie z młodzieżą podejmą się też wyzwań kulinarnych przygotowując podczas każdego spotkania wyszukane desery, podwieczorki, bądź kolacje. Wzajemnej integracji  będą służyły także wspólne wyjścia na pływalnię i siłownię, sesja zdjęciowa w plenerze połączona z piknikiem oraz wyjazd na  jednodniową  wycieczkę  do Inowrocławia. Podsumowaniem  realizowanego zadania będą uroczyste obchody Dnia Seniora.

Zajęcia będą się odbywały przez okres od 01.05.2015r. do 31.10.2015r. z przerwą w okresie wakacji.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!