Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow INTEGRACJA SENIORÓW Z MŁODZIEŻĄ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

INTEGRACJA SENIORÓW Z MŁODZIEŻĄ Drukuj
Wpisał: Dorota Kriger, Magdalena Wiśniewska   
27.04.2015

Ślogo.jpgwietlica Socjoterapeutyczna przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Zdrowia w Kowalewie Pomorskim oraz z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kowalewie Pomorskim od 01.05.2015r. przystępuje do realizacji zadanie pn. „Integracja seniorów z młodzieżą".     

Na realizację zadania  PZERiI otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 4.000,00 zł - w ramach konkursu nr 8/2015 pod nazwą „WSPIERANIE AKTYWIZACJI I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SENIORÓW", Zadanie 1: Półkolonie, warsztaty i inne inicjatywy mające na celu integrację osób starszych z młodszym pokoleniem.

W ramach powyższego zadania „Integracja seniorów z młodzieżą" członkowie PZERiI
w Kowalewie Pom. postanowili wyjść do wychowanków Świetlicy Socjoterapeutycznej 
z inicjatywą współpracy międzypokoleniowej. Wymianie doświadczeń, przełamywaniu barier, wzajemnemu otwarciu i integracji, a także realizowaniu się seniorów poprzez działalność wolontariacką, będzie służyła nauka młodzieży rękodzieła - szydełkowania i wyszywania. Natomiast młodzież zapozna seniorów z nowinkami technicznymi, podstawami obsługi komputera. Seniorzy wspólnie z młodzieżą podejmą się też wyzwań kulinarnych przygotowując podczas każdego spotkania wyszukane desery, podwieczorki, bądź kolacje. Wzajemnej integracji  będą służyły także wspólne wyjścia na pływalnię i siłownię, sesja zdjęciowa w plenerze połączona z piknikiem oraz wyjazd na  jednodniową  wycieczkę  do Inowrocławia. Podsumowaniem  realizowanego zadania będą uroczyste obchody Dnia Seniora.

Zajęcia będą się odbywały przez okres od 01.05.2015r. do 31.10.2015r. z przerwą w okresie wakacji.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!