Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Psie problemy samorządów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Psie problemy samorządów Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
07.05.2015

P3.jpgies z natury to inteligentne, sympatyczne i przyjacielskie zwierze. Wierny towarzysz zabaw i pracy. Jednak obcowanie z człowiekiem ma często negatywny wpływ na jego charakter i zachowanie.

Obecnie co raz więcej mówi się o problemach z psami jakie mają na co dzień samorządy gminne. Śmiało można powiedzieć, że są one większe w przypadku zwierząt posiadających właścicieli niż z tymi bezdomnymi. Niestety problemy te bardziej powodują ich właściciele, którzy nie traktują psa jak istoty żywej a raczej jak zabawkę. Zapominają, że mają w stosunku do nich  obowiązki. Muszą pamiętać o:

- stałym i skutecznym dozorze nad psami. Prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy, bez względu na to, czy jest mały czy duży.

- nie wprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

- sprzątaniu po swoich pupilach zbierając odchody do specjalnych torebek i wyrzucając je do żółtych pojemników z wizerunkiem psa,

- szczepienie pupila, opiece weterynaryjnej,

 Na terenie gminy Kowalewo Pomorskie nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne" psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez „swoich panów".  

O uznaniu psa za  „bezpańskiego" czy „bezdomnego"  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt, ale przede wszystkim z powodu ich niedożywienia.

Właściciele posesji, szczególnie na terenach wiejskich, zachowując się nieodpowiedzialnie potrafią zgromadzić kilkanaście czworonogów bez zapewnienia im odpowiednich warunków do codziennego bytowania. Psy są niedożywione i nieszczepione, a posesje, gdzie żyją słabo zabezpieczone. Psy zmuszane do poszukiwania pożywienia grasują po okalających posesjach zabijają zwierzynę domową oraz straszą mieszkańców. Najbardziej narażone są dzieci podróżujące do szkół rowerami lub pieszo. W przypadku zagrożenia trudno oficjalnie udowodnić czyj pies powodował szkodę, a nawet tragedię (uszczerbek na zdrowiu czy nawet śmierć).

Samorząd gminy podjął inicjatywę zmiany przepisów prawa. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o obligatoryjne wprowadzenie nakazu centralnej ewidencji zwierząt poprzez ich czipowanie. Pomysł zyskał aprobatę najwyższych instytucji, jakim jest np. NIK (pismo poniżej). Jednak jego realizacja  zależy od posiadanych środków finansowych. Liczę, że zostanie zrealizowany. Do tego czasu proszę o współpracę. Bardzo ważne jest, by informować Policję o przypadkach nieodpowiedzialnych właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i oddania psa do schroniska. O to do Państwa gorąco apelujemy! Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że "Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę". To policja ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku nadzoru nad psem może kierować sprawę do sądu z wnioskiem o ukaranie właściciela psa- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski

CZIPOWANIE- O CZYM NALEŻY WIEDZIEĆ:

  • elektroniczne znakowanie psów zwane popularnie czipowaniem to jedna z metod zapobiegania bezdomności zwierząt.
  • dzięki czipowaniu można szybko ustalić właściciela zagubionego psa i zawiadomić go o odnalezieniu ulubieńca.
  • zabieg wszczepienia mikroprocesora jest prawie bezbolesny, a zwierzę reaguje jak przy zwykłym zastrzyku.
  • czip jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych.
  • mikroprocesor wprowadza się podskórnie w szyję lub między łopatkami zwierzęcia.
  • elektroniczne oznakowanie jest wymogiem by podróżować ze zwierzęciem po krajach UE.
 1.jpg
 2.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!