Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Bilans finansowy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Bilans finansowy Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
11.05.2015

Bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

wg stanu na dzień 30.04.2015r.

Należność za miesiąc / rok

Należność za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty

Brakująca należność lub wpłata zaległości

Ściągalność opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ROK 2013

637 099,88 zł

586 209,28 zł

- 50 890,60 zł

92,01 %

styczeń - listopad 2014

1 334 958,00 zł

1 317 492,54 zł

- 17 465,46 zł

98,69 %

grudzień 2014

113 045,70 zł

108 917,12 zł

- 4 128,58 zł

96,35 %

styczeń 2015

108 969,70 zł

103 344,49 zł

- 5 625,21 zł

94,84 %

luty 2015

106 903,58 zł

109 184,32 zł

2 280,74 zł

102,13 %

marzec 2015

109 350,94 zł

108 527,58 zł

- 823,36 zł

99,25 %

RAZEM narastająco

2 410 327,80 zł

2 333 675,33 zł

- 76 652,47 zł

96,82 %

  • Ściągalność - miasto Kowalewo Pomorskie - 98,41 %

  • Ściągalność wieś (ogółem) - 96,35 %

Sołectwa z największą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Frydrychowo - 105 %

- Nowy Dwór - 100,5 %

- Pluskowęsy - 99,69 %

Sołectwa z najmniejszą ściągalnością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- Sierakowo - 93,45 %

- Wielka Łąka - 92,36 %

- Mlewiec - 90,35 %

Mamy nadzieję, że przedstawiany co miesiąc bilans finansowy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i zestawienie sołectw z największą i najmniejszą ściągalnością przyczynią się do mobilizacji mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie w terminowym dokonywaniu opłat.

Jednocześnie informujemy, że w stosunku do osób, które nie uiściły przedmiotowej opłaty prowadzić będziemy czynności windykacyjne, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych.

Powyższy bilans uwzględnia należność główną, odsetki, koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz nadpłaty.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!