Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Urząd Marszałkowski wycofał się z konkursu- powód- BRAK KASY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Urząd Marszałkowski wycofał się z konkursu- powód- BRAK KASY Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.05.2015

W miesiącu marcu poinformowaliśmy Państwa o pozytywnej ocenie naszego wniosku na dofinansowanie modernizacji dróg. W ramach działania 1.1 infrastruktura drogowa- schemat drogi lokalne samorząd gminy Kowalewo Pomorskie we wrześniu 2014r. złożył wniosek pod nazwą „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim". Wartość kosztorysowa projektu to 3mln. 600tys.zł, w tym koszty kwalifikowane - 3mln. 400tys.zł. z czego ubiegamy się o dofinansowanie w 50% tego wydatku.

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6325&Itemid=16

Niestety 7 maja wnioskodawcy zostali poinformowani, że: „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął stanowisko w dniu 15 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania kontraktacji w ramach poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do wysokości limitu wg stanu na dzień 5 kwietnia 2015 r. Zgodnie z ww. stanowiskiem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o niepodpisywaniu umów o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania uchwałą Nr 18/558/15 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014. Powyższe jest związane z brakiem limitów alokacji w ramach programu"

Pomimo bardzo długiej procedury w rozpatrywaniu wniosków miałem nadzieję, że konkurs zostanie rozstrzygnięty i środki trafią do gminy Kowalewo Pomorskie z tych resztek minionego budżetu unijnego. Apetyt samorządów z naszego regionu był tak duży, a środki tak małe, że samorząd województwa postanowił wycofać się z konkursu. Obecnie samorząd gminy Kowalewo Pomorskie nie ma środków własnych na 100% pokrycie wartości tej inwestycji, jednak nie wycofujemy się z realizacji. Będziemy poszukiwać innych źródeł dofinansowania.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!