Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Urząd Marszałkowski wycofał się z konkursu- powód- BRAK KASY

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Urząd Marszałkowski wycofał się z konkursu- powód- BRAK KASY Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
12.05.2015

W miesiącu marcu poinformowaliśmy Państwa o pozytywnej ocenie naszego wniosku na dofinansowanie modernizacji dróg. W ramach działania 1.1 infrastruktura drogowa- schemat drogi lokalne samorząd gminy Kowalewo Pomorskie we wrześniu 2014r. złożył wniosek pod nazwą „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowej, Konwaliowej i Odrodzenia oraz budowa wjazdu na drogę wojewódzką w Kowalewie Pomorskim". Wartość kosztorysowa projektu to 3mln. 600tys.zł, w tym koszty kwalifikowane - 3mln. 400tys.zł. z czego ubiegamy się o dofinansowanie w 50% tego wydatku.

http://www.kowalewopomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=6325&Itemid=16

Niestety 7 maja wnioskodawcy zostali poinformowani, że: „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął stanowisko w dniu 15 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania kontraktacji w ramach poszczególnych osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 do wysokości limitu wg stanu na dzień 5 kwietnia 2015 r. Zgodnie z ww. stanowiskiem Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o niepodpisywaniu umów o dofinansowanie projektów wybranych do dofinansowania uchwałą Nr 18/558/15 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przyznania dofinansowania w ramach konkursu Nr RPOWKP 130/I/1.1/2014. Powyższe jest związane z brakiem limitów alokacji w ramach programu"

Pomimo bardzo długiej procedury w rozpatrywaniu wniosków miałem nadzieję, że konkurs zostanie rozstrzygnięty i środki trafią do gminy Kowalewo Pomorskie z tych resztek minionego budżetu unijnego. Apetyt samorządów z naszego regionu był tak duży, a środki tak małe, że samorząd województwa postanowił wycofać się z konkursu. Obecnie samorząd gminy Kowalewo Pomorskie nie ma środków własnych na 100% pokrycie wartości tej inwestycji, jednak nie wycofujemy się z realizacji. Będziemy poszukiwać innych źródeł dofinansowania.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!