Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Komisyjne losowanie ankiet do udziału w projekcie przygotowywanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Komisyjne losowanie ankiet do udziału w projekcie przygotowywanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
12.05.2015

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczącym montażu kolektorów słonecznych - do ogrzewania ciepłej wody użytkowej - na obiektach stanowiących ich własność,

Gmina Kowalewo Pomorskie zorganizowała w dniu 11 maja (poniedziałek) 2015 r. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim (sala widowiskowa), losowanie uczestników projektu spośród złożonych ankiet. 

Wylosowani uczestnicy projektu zobowiązani są w terminie do dnia 14 maja 2015r. do godz.15-tej do zgłoszenia się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 (parter ) celem dostarczenia dokumentów (informacja o dokumentach w PROTOKOLE).

Niezłożenie dokumentów, o których mowa wyżej w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników wybranych do konkursu. W miejsce tej osoby wejdzie kolejna z listy rezerwowej.

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Gadomska tel.: 56 684 10 24 wew. 58

Załączniki:

Protokół sporządzony w dniu 11 maja 2015 r. z komisyjnego losowania ankiet do udziału w projekcie przygotowanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie p.n. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie" wraz z załącznikami

losowanie_12_05_15_001.jpg
losowanie_12_05_15_002.jpg
losowanie_12_05_15_003.jpg
losowanie_12_05_15_004.jpg
losowanie_12_05_15_005.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!