Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Komisyjne losowanie ankiet do udziału w projekcie przygotowywanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Komisyjne losowanie ankiet do udziału w projekcie przygotowywanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
12.05.2015

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie dotyczącym montażu kolektorów słonecznych - do ogrzewania ciepłej wody użytkowej - na obiektach stanowiących ich własność,

Gmina Kowalewo Pomorskie zorganizowała w dniu 11 maja (poniedziałek) 2015 r. o godz. 16:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim (sala widowiskowa), losowanie uczestników projektu spośród złożonych ankiet. 

Wylosowani uczestnicy projektu zobowiązani są w terminie do dnia 14 maja 2015r. do godz.15-tej do zgłoszenia się do Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5 (parter ) celem dostarczenia dokumentów (informacja o dokumentach w PROTOKOLE).

Niezłożenie dokumentów, o których mowa wyżej w wyznaczonym terminie skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników wybranych do konkursu. W miejsce tej osoby wejdzie kolejna z listy rezerwowej.

Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Gadomska tel.: 56 684 10 24 wew. 58

Załączniki:

Protokół sporządzony w dniu 11 maja 2015 r. z komisyjnego losowania ankiet do udziału w projekcie przygotowanym przez Gminę Kowalewo Pomorskie p.n. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w Gminie Kowalewo Pomorskie" wraz z załącznikami

losowanie_12_05_15_001.jpg
losowanie_12_05_15_002.jpg
losowanie_12_05_15_003.jpg
losowanie_12_05_15_004.jpg
losowanie_12_05_15_005.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!