Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Stan dróg i chodników powiatowych największą bolączka samorządu gminy Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Stan dróg i chodników powiatowych największą bolączka samorządu gminy Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.05.2015

small.jpgW dniu 13 maja br. w gminie Kowalewo Pomorskie spotkały się dwa poważne gremia, aby omówić problem dróg i chodników powiatowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Spotkanie było efektem objazdu tych dróg przez radnych gminnych i licznych skarg jakie na ręce burmistrza Kowalewa złożyli sołtysi oraz radni na temat jakości wykonanych jesienią minionego roku chodników.

W spotkaniu uczestniczyli radni z gminnej Komisji Drogownictwa i Infrastruktury oraz radni powiatowi z Komisji Infrastruktury i Rozwoju. Komisja gminna przybyła w pełnym składzie: przewodniczący Jarosław Lewandowski, radna Justyna Wontorowska, radna Maria Jolanta Wiśniewska Staszak, radny Wiesław Kraśniewski i radny Marcin Dunajski. Z trzyosobowej komisji powiatowej przybył jedynie radny Jarosław Molendowski (kowalewiak), gdyż przewodnicząca komisji Aleksandra Szałwińska przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim, zaś radny Jacek Boluk Sobolewski (kowalewiak) nie usprawiedliwił swojej nieobecności. O problemie z radnymi rozmawiali również zaproszeni goście. Ze strony gminy Kowalewo byli to: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski, Przewodniczący Rady Jerzy Orłowski, wiceprzewodnicząca Jolanta Wypych, sołtys i radny Wielkiej Łąki Tomasz Matusewicz, sołtys Borówna Adam Styczeń i były sołtys Piotr Strzelecki, radna Wielkiego Rychnowa Małgorzata Szczepańska Zillmann, sołtys Wielkiego Rychnowa Zdzisław Czarnomski, były radny Zygmunt Szczepański. Starostwo powiatowe reprezentowali: członek zarządu Marian Wrzesiński, przewodnicząca rady powiatu Maria Wiśniewska (kowalewianka), radny powiatowy Tomasz Zwoliński (kowalewiak) oraz p. Mariusz Trojanowski p.o. kierownika Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu (kowalewiak).

W gorącej dyskusji radni i sołtysi szczegółowo wskazywali na błędy jakie popełniono przy budowie kilkusetmetrowych odcinków chodników w Wielkie Łące, w Wielkim Rychnowie i w Borównie. Podkreślali, że nadal jest to plac budowy, z porozrzucanymi kostkami i nie zakończonymi przejściami przez drogi i wjazdy. Kostki polbrukowe opierają się na przyległych płotach, a skarpy rozjeżdżają. Zasypano rowy melioracyjne i zniszczono stare wjazdy. Najczęściej pojawiała się hipoteza, że przyczyną obecnego stanu rzeczy była jesienna samorządowa kampania wyborcza i chęć zyskania poparcia przez ówczesnych radnych powiatowych z gminy Kowalewo Pomorskie. Natomiast na pytanie kto jest winny całej sytuacji, a przede wszystkim kto pokryje koszty naprawy powstałych bubli nikt nie był w stanie powiedzieć.

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie w 2009r. podjął uchwałę o kolejności budowy chodników przy drogach powiatowych. Była ona efektem konsultacji potrzeb społeczeństwa oraz pracy ówczesnej komisji drogowej. Uchwała zapewniała 50% udział gminy Kowalewo Pomorskie w kosztach tych inwestycji. Udało się zrealizować jedynie punkt pierwszy czyli budowę kilkuset metrów chodnika od wjazdu do gimnazjum do wjazdu na centrum. Później przez wiele lat wszystkie nasze zabiegi, a nawet pisemne deklaracje (budowa chodnika do Sierakowa czy Kiełpin) były ignorowane. W roku 2014 zarząd powiatu, w tym radni z Kowalewa p. Molendowski i Boluk Sobolewski, przypomnieli sobie o swoim elektoracie wyborczym i na hurrrrrrra przystąpili do rozdzielania po kilkaset metrowych odcinków. Za nic mieli wolę mieszkańców i sołtysów (czytaj podjęta uchwała) i sami wybierali, gdzie mają one powstać. Ówczesny zarząd był tak bogaty, że nawet nie chciał skorzystać z możliwości otrzymania z gminy Kowalewo 50% dofinansowania. Kuriozum w tej sytuacji było zrywanie jeszcze dobrych chodników w Wielkiej Łące (przy szkole, przy blokach i przy kościele) i w to samo miejsce układanie nowej kostki. Stary materiał budowlany, który nota bene należał do gminy Kowalew Pomorskie i był układany w czynie społecznym, w dziwny sposób „rozpłynął się", aby nie powiedzieć brutalnie, że został przehandlowany- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- wszystkie zarzuty marnotrawstwa pieniędzy publicznych muszą być wyjaśnione, a osoby winne pociągnięte do odpowiedzialności.

Drugim tematem posiedzenia były właśnie pieniądze na modernizację dróg powiatowych, a dokładniej ich podział przez ówczesny zarząd na poszczególne samorządy. Z zestawienia przygotowanego przez p.o. dyrektora Mariusza Trojanowskiego wynika, że na terenie naszego powiatu jest ok. 242km dróg podległych pod starostwo. W podziale na poszczególne 5 samorządów gminnych jest on bardzo zróżnicowany. Przez ostatnie dwie kadencje, czyli osiem lat podział środków na modernizacje i utrzymanie dróg powiatowych (kwota 25mln.zł.) następował bez wyraźnego wskaźnika. Śmiało można powiedzieć, że decydowało o tym bardzo wąskie grono osób w sposób sobie tylko znany. Dopiero zestawienie długości dróg i poniesionych wydatków wyraźnie pokazuje jak po macoszemu nas traktowano. W gminie Kowalewo Pomorskie jest 21% dróg powiatowych, a otrzymali 12,40% z kwoty 25mln.zł.

Dopiero zmiana na stanowiskach decyzyjnych w zarządzie powiatowym oraz w zakładzie drogowym pozwoliła na ujawnienie zatrważających liczb i niezrozumiałych faktów. Trudno wytłumaczyć, że w czasie, kiedy na pięciu członków zarządu powiatu dwóch było z Kowalewa Pomorskiego (p. Molendowski i p. Boluk Sobolewski) pozwolono na taki stan rzeczy. Otwarcie zadaję teraz im pytanie, gdzie jest nasze prawie 2,2 mln. złotych?. Czy mamy tak wspaniałe drogi powiatowe, że lekką ręką nam zabrali te pieniądze. Czy mamy szansę na wyrównanie proporcji i z czego?. Komisja wyraźnie oceniła drogi powiatowe w gminie Kowalewo jako skandaliczne i poniżej stanu przyzwoitości. Z jakich środków zostaną poprawione nawierzchnie, mostki i przepusty, uprzątnięte pobocza i poszerzone rozjazdy- publicznie pytał się burmistrz Andrzej Grabowski- na pewno nie odpuścimy, ani zmarnowanych środków na byle jakie chodniki, ani pozbawienia nas środków na remonty drogowe.

 komisja.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!