Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Specjalna sesja dla pozyskania środków z zewnątrz

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Specjalna sesja dla pozyskania środków z zewnątrz Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
21.05.2015
small.jpgW dniu 20 maja br. odbyła się w gminie Kowalewo Pomorskie nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Miała ona na celu, w trybie przyspieszonym, przyjecie uchwały rady miejskiej o przystąpieniu gminy Kowalewo Pomorskie do realizacji projektu „Przedszkole przy szkole" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, który w 100% finansowany jest przez środki z zewnątrz pomoże wyposażyć i zmodernizować wszystkie oddziały przedszkolne przy 4 podstawówkach. Przystąpienie do projektu wymagało także wprowadzenia tej kwoty do budżetu na rok 2015.

Nasz wniosek został już pozytywnie rozpatrzony. Jednak przed przystąpieniem do podpisania umowy na realizację musimy mieć uchwałę rady na wyrażenie zgody oraz w uchwale budżetowej wprowadzone i zabezpieczone środki do realizacji zadania- informował na sesji Burmistrz Andrzej Grabowski.

Na sesji również przyjęto uchwałę wyznaczającą terminy zebrań wiejskich w pozostałych 9 sołectwach, przyjęto plan zamierzeń do realizacji na kadencję 2015- 2019, rozliczenie z dotacji na renowację zabytku i ustalono zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników. W punkcie informacyjnym Burmistrz zaprosił do udziału w najbliższych imprezach i wydarzeniach kulturalno-sportowych, poinformował na jakim etapie jest realizacja wniosku na mikroinstalacje prosumenckie (solary na dachach) oraz poinformował, że po raz kolejny zaapelował do dyrektorów szkół i sołtysów o należyte zabezpieczenie elementów ruchomych na terenach, którymi zawiadują (boiska przyszkolne, soleckie, place zabaw).

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!