Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Napis powieszony i monitoring włączony, czyli targowisko gotowe do handlu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Napis powieszony i monitoring włączony, czyli targowisko gotowe do handlu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.05.2015
R6.jpgok trwała ostatnia inwestycja gminy Kowalewo Pomorskie, czyli budowa targowiska przy ul. Strażackiej.  Inwestycja za kwotę 970tys.zł, gdzie 600tys., dołożyła unia europejska w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 wykonana została przez firmę MURABET Golub Dobrzyń.

W ramach inwestycji wybudowano budynek inkasenta wraz z zapleczem, wiatę zadaszoną z siedmioma miejscami do handlu oraz osiem pojedynczych miejsc do handlu niezadaszonych. Punkty handlowe wyposażone są w niezależne źródła prądu. Całą nawierzchnię utwardzono polbrukiem, zamontowano dwie przesuwne bramy, ustawiono boks na śmietniki, ławeczki i kosze. Dla osób niepełnosprawnych jak i kupujących mam z wózkami zamontowano podjazd. Uwieńczeniem pracy było zamontowanie w dniu 22 maja br. napisu charakteryzującego cały program czyli symbolu  „Mój Rynek"  oraz systemu monitoringu na całym placu handlowym.

W gminie Kowalewo Pomorskie istnieje olbrzymia tradycja sobotniego handlu. Inwestycja miała na celu uporządkowanie najbardziej zaniedbanego terenu w mieście i jego przygotowanie pod budowę nowego budynku urzędu. Zyskali wszyscy. Handel będzie odbywał się w bardziej odpowiednich warunkach, z dostępem do wody, toalet i parkingów. Błoto nie będzie utrudniało dojścia do stanowisk. Wokół tej inwestycji narosło wiele nieporozumień. Padały niesprawdzone i nieprawdziwe zarzuty o negatywnym jej oddziaływaniu na sąsiadujące działki. Postępowania niezależnych instytucji udowodniły, że  samorząd gminy prawidłowo prowadził inwestycję. Wyłonił projektanta, wykonawcę i inspektora nadzoru. Ostateczny koszt inwestycji to kwota wyłoniona w przetargu. Obecnie czekamy na pozwolenie na użytkowanie, aby na targowisko wpuścić handlujących i kupujących- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. 

targowisko_2015.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!