Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Napis powieszony i monitoring włączony, czyli targowisko gotowe do handlu

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Napis powieszony i monitoring włączony, czyli targowisko gotowe do handlu Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.05.2015
R6.jpgok trwała ostatnia inwestycja gminy Kowalewo Pomorskie, czyli budowa targowiska przy ul. Strażackiej.  Inwestycja za kwotę 970tys.zł, gdzie 600tys., dołożyła unia europejska w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 wykonana została przez firmę MURABET Golub Dobrzyń.

W ramach inwestycji wybudowano budynek inkasenta wraz z zapleczem, wiatę zadaszoną z siedmioma miejscami do handlu oraz osiem pojedynczych miejsc do handlu niezadaszonych. Punkty handlowe wyposażone są w niezależne źródła prądu. Całą nawierzchnię utwardzono polbrukiem, zamontowano dwie przesuwne bramy, ustawiono boks na śmietniki, ławeczki i kosze. Dla osób niepełnosprawnych jak i kupujących mam z wózkami zamontowano podjazd. Uwieńczeniem pracy było zamontowanie w dniu 22 maja br. napisu charakteryzującego cały program czyli symbolu  „Mój Rynek"  oraz systemu monitoringu na całym placu handlowym.

W gminie Kowalewo Pomorskie istnieje olbrzymia tradycja sobotniego handlu. Inwestycja miała na celu uporządkowanie najbardziej zaniedbanego terenu w mieście i jego przygotowanie pod budowę nowego budynku urzędu. Zyskali wszyscy. Handel będzie odbywał się w bardziej odpowiednich warunkach, z dostępem do wody, toalet i parkingów. Błoto nie będzie utrudniało dojścia do stanowisk. Wokół tej inwestycji narosło wiele nieporozumień. Padały niesprawdzone i nieprawdziwe zarzuty o negatywnym jej oddziaływaniu na sąsiadujące działki. Postępowania niezależnych instytucji udowodniły, że  samorząd gminy prawidłowo prowadził inwestycję. Wyłonił projektanta, wykonawcę i inspektora nadzoru. Ostateczny koszt inwestycji to kwota wyłoniona w przetargu. Obecnie czekamy na pozwolenie na użytkowanie, aby na targowisko wpuścić handlujących i kupujących- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. 

targowisko_2015.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!