Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie? Drukuj
Wpisał: Roksana Kaźmierkiewicz.   
26.05.2015
2.jpgW mijającym roku szkolnym klasa integracyjna - Ia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim realizowała projekt „Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie?". Pomysłodawcą i opiekunem była pani Roksana Kaźmierkiewicz, która we wrześniu 2014 r. zaproponowała swoim wychowankom podjęcie wyzwania.

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule projektu mogła być wyłącznie twierdząca. Gimnazjaliści postanowili pomóc Polakom mieszkającym w Mołdawii. Odbiorcami byli ich rówieśnicy z miejscowości Styrcza. Jest to wieś w północno-zachodniej Mołdawii, założona przez Polaków pod koniec XIX wieku. Po II wojnie światowej władze ZSRR próbowały zniszczyć polskość we wsi Styrcza poprzez zakaz praktyk religijnych i narodowych. Jednak mołdawscy Polacy bronili jej potajemnie ucząc swoje dzieci języka ojczystego z modlitewników, katechizmów i książeczek do nabożeństwa. Polacy są najliczniejszą grupą etniczną w Styrczy, a nawet w całej Mołdawii. Z tego powodu wieś jest nazywana Małą Warszawą. W miejscowości znajduje się Dom Polski, przy którym działa zespół folklorystyczny - Styrczańskie Dzwoneczki. Z inicjatywy pani Lilianny Górskiej, z którą współpracujemy, powstało Muzeum Historyczno - Etnograficzne. Mieszkańcy wsi zgromadzili w nim pamiątki po swoich przodkach np. zesłańcach po powstaniu styczniowym, uczestnikach walk na frontach II wojny światowej.

W październiku 2014 r. uczestnicy projektu poznali historię Mołdawii i Styrczy. Następnie sporządzili plakaty propagujące zbiórkę przyborów dla uczniów polskiej szkoły przy Domu Polskim w Styrczy.

Pierwsza zbiórka odbyła się 13 października 2014 r., kiedy to nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona oraz rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pierwszą paczkę wysłaliśmy 20 października 2014. Znalazły się w niej: zeszyty, bloki, notesy, długopisy, kredki, pisaki i przybory do geometrii. Drogą mailową otrzymaliśmy piękne podziękowania za przekazane dary.

Kolejny etap projektu obejmował dwie zbiórki: przed Bożym Narodzeniem i w czasie rekolekcji. Paczkę wysłaliśmy 30 marca 2015. Jej zawartość była zbliżona do poprzedniej.

Ostatnim etapem naszego przedsięwzięcia była zbiórka, którą przeprowadziliśmy w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą. (To polskie święto obchodzone 2 maja, ustanowione w 2002 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Święto jest dowodem uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.) Z tej okazji 5 maja 2015 r. spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem Andrzejem Grabowskim, który przekazał prezenty dla naszych przyjaciół ze Styrczy. W paczce znalazły się: monografia Kowalewa Pomorskiego oraz gadżety z herbem naszego miasta. W czasie spotkania uczniowie klasy Ia opowiedzieli o idei przedsięwzięcia i historii Małej Warszawy. Włodarz naszej gminy zaproponował uczniom, aby byli ambasadorami w podjęciu współpracy z samorządem mołdawskiej miejscowości a Kowalewem Pomorskim. Zadeklarował również sfinansowanie opłaty pocztowej za przesłanie paczki.

Udział w projekcie „Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie?" nauczył nas empatii, uwrażliwił na potrzeby innych. Korzyści płynących z takich inicjatyw jest o wiele więcej: radość z obdarowywania i dzielenia się z potrzebującymi, doskonalenie umiejętności pisania listów, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, niektórym wykazanie się pomysłowością i kreatywnością w twórczości plastycznej. Projekt umożliwił nam zrozumieć istotę patriotyzmu i znaczenie polskich symboli narodowych dla każdego Polaka bez względu na miejsce zamieszkania i wszczepił dbałość o poprawność języka ojczystego. Warunkiem zaliczenia projektu było wywiązanie się z przydzielonych indywidualnie zadań: sporządzenie plakatów, napisanie minireferatu o Mołdawii oraz listu do kolegów ze Styrczy, propagowanie zbiórek, dostarczenie przyborów, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych akcji, pakowanie, zabezpieczanie przesyłek, wysłanie paczek, napisanie artykułu, zaliczenie testu wiedzy o Mołdawii i Styrczy.

Dziś, gdy zakończyliśmy projekt, widzimy potrzebę kontynuowania współpracy ze Styrczą i zamierzamy wysyłać kolejne prezenty w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, a w szczególności:

Panu Andrzejowi Grabowskiemu Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.,

Uczniom i ich Rodzicom

oraz wszystkim „Miłośnikom Mołdawii"

Klasa Ia wraz z wychowawcą

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!