Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 29.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie?

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie? Drukuj
Wpisał: Roksana Kaźmierkiewicz.   
26.05.2015
2.jpgW mijającym roku szkolnym klasa integracyjna - Ia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim realizowała projekt „Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie?". Pomysłodawcą i opiekunem była pani Roksana Kaźmierkiewicz, która we wrześniu 2014 r. zaproponowała swoim wychowankom podjęcie wyzwania.

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule projektu mogła być wyłącznie twierdząca. Gimnazjaliści postanowili pomóc Polakom mieszkającym w Mołdawii. Odbiorcami byli ich rówieśnicy z miejscowości Styrcza. Jest to wieś w północno-zachodniej Mołdawii, założona przez Polaków pod koniec XIX wieku. Po II wojnie światowej władze ZSRR próbowały zniszczyć polskość we wsi Styrcza poprzez zakaz praktyk religijnych i narodowych. Jednak mołdawscy Polacy bronili jej potajemnie ucząc swoje dzieci języka ojczystego z modlitewników, katechizmów i książeczek do nabożeństwa. Polacy są najliczniejszą grupą etniczną w Styrczy, a nawet w całej Mołdawii. Z tego powodu wieś jest nazywana Małą Warszawą. W miejscowości znajduje się Dom Polski, przy którym działa zespół folklorystyczny - Styrczańskie Dzwoneczki. Z inicjatywy pani Lilianny Górskiej, z którą współpracujemy, powstało Muzeum Historyczno - Etnograficzne. Mieszkańcy wsi zgromadzili w nim pamiątki po swoich przodkach np. zesłańcach po powstaniu styczniowym, uczestnikach walk na frontach II wojny światowej.

W październiku 2014 r. uczestnicy projektu poznali historię Mołdawii i Styrczy. Następnie sporządzili plakaty propagujące zbiórkę przyborów dla uczniów polskiej szkoły przy Domu Polskim w Styrczy.

Pierwsza zbiórka odbyła się 13 października 2014 r., kiedy to nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona oraz rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Pierwszą paczkę wysłaliśmy 20 października 2014. Znalazły się w niej: zeszyty, bloki, notesy, długopisy, kredki, pisaki i przybory do geometrii. Drogą mailową otrzymaliśmy piękne podziękowania za przekazane dary.

Kolejny etap projektu obejmował dwie zbiórki: przed Bożym Narodzeniem i w czasie rekolekcji. Paczkę wysłaliśmy 30 marca 2015. Jej zawartość była zbliżona do poprzedniej.

Ostatnim etapem naszego przedsięwzięcia była zbiórka, którą przeprowadziliśmy w ramach obchodów Dnia Polonii i Polaków za Granicą. (To polskie święto obchodzone 2 maja, ustanowione w 2002 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Święto jest dowodem uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.) Z tej okazji 5 maja 2015 r. spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem Andrzejem Grabowskim, który przekazał prezenty dla naszych przyjaciół ze Styrczy. W paczce znalazły się: monografia Kowalewa Pomorskiego oraz gadżety z herbem naszego miasta. W czasie spotkania uczniowie klasy Ia opowiedzieli o idei przedsięwzięcia i historii Małej Warszawy. Włodarz naszej gminy zaproponował uczniom, aby byli ambasadorami w podjęciu współpracy z samorządem mołdawskiej miejscowości a Kowalewem Pomorskim. Zadeklarował również sfinansowanie opłaty pocztowej za przesłanie paczki.

Udział w projekcie „Czy gimnazjalista może pomóc Polakom na Wschodzie?" nauczył nas empatii, uwrażliwił na potrzeby innych. Korzyści płynących z takich inicjatyw jest o wiele więcej: radość z obdarowywania i dzielenia się z potrzebującymi, doskonalenie umiejętności pisania listów, poszerzenie wiedzy historycznej i geograficznej, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, niektórym wykazanie się pomysłowością i kreatywnością w twórczości plastycznej. Projekt umożliwił nam zrozumieć istotę patriotyzmu i znaczenie polskich symboli narodowych dla każdego Polaka bez względu na miejsce zamieszkania i wszczepił dbałość o poprawność języka ojczystego. Warunkiem zaliczenia projektu było wywiązanie się z przydzielonych indywidualnie zadań: sporządzenie plakatów, napisanie minireferatu o Mołdawii oraz listu do kolegów ze Styrczy, propagowanie zbiórek, dostarczenie przyborów, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych akcji, pakowanie, zabezpieczanie przesyłek, wysłanie paczek, napisanie artykułu, zaliczenie testu wiedzy o Mołdawii i Styrczy.

Dziś, gdy zakończyliśmy projekt, widzimy potrzebę kontynuowania współpracy ze Styrczą i zamierzamy wysyłać kolejne prezenty w przyszłości.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, a w szczególności:

Panu Andrzejowi Grabowskiemu Burmistrzowi Miasta Kowalewo Pomorskie

Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom

Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pom.,

Uczniom i ich Rodzicom

oraz wszystkim „Miłośnikom Mołdawii"

Klasa Ia wraz z wychowawcą

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 7.jpg
 8.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!