Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 2014- to był naprawdę trudny rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

2014- to był naprawdę trudny rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.05.2015

1.jpgMiniony rok był dla spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim  trudny. Przegrane przetargi na utrzymanie zieleni, sprzątanie miasta i odśnieżanie zmusiły Zarząd (prezes Barbarę Stosio) oraz właściciela (w imieniu gminy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego) do przyjęcia programu oszczędnościowego. Szukano dodatkowych zleceń, w tym również prac jako podwykonawca, dokonano przebranżowienia pewnych działów oraz ograniczono zatrudnienie. Dzięki wyrozumiałości i współpracy załogi spółki przetrwano niekorzystny okres, a nawet zamknięto rok zyskiem w wysokości ok. 3tys.zł.

W dniu 25 maja br. nastąpiło podsumowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2014. W tym dniu najpierw Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski (jako Zgromadzenie Wspólników) oraz Rada Nadzorcza Spółki (Małgorzata Wegner, Karolina Kowalska i Dariusz Chyła) spotkali się z prezesem spółki Barbarą Stosio i księgową Mariolą Żuławską, aby na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zamknąć rok przyjmując sprawozdania i udzielając absolutorium oraz ustalając plan na rok 2015. Później dołączyła 24-osobową załogą spółki. Zabierając głos burmistrz podziękował pracownikom za osiągnięty wynik finansowy i zauważalny wzrost jakości świadczonych usług. Analizując minione kilka miesięcy roku bieżącego śmiało można powiedzieć, że zapowiada się dobrze. Spółka podpisała umowę na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni oraz jako podwykonawca na zwózkę śmieci z terenów wiejskich. Spółka wygrała dwa poważne przetargi: ułożenie parkingu przy WDK Wielkie Rychnowo (zadanie zakończone) oraz na przebudowę drogi osiedlowej wraz z wjazdami w Wielkim Rychnowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim na własnym garnuszku jest już 13 lat. W czerwcu 2002r. przekształcił się w spółkę ze 100% udziałem samorządu gminnego.

W minionym okresie dwukrotnie stawaliśmy przed trudnymi decyzjami. Brano nawet pod rozwagę likwidację poprzez sprzedaż pakietu większościowego. Najtrudniej było w 2010 po kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Z powodu innej interpretacji przepisów prawnych dot. składek ubezpieczeniowych i po kilku bataliach sądowych ostatecznie spółka spłaciła ponad 300tys. należności do ZUS. Chociaż jesteśmy małą spółką to musimy utrzymać się na rynku, zdobywać zlecenia i dbać o jakość usług. Wszystko w głównej mierze zależy od prezesa i załogi spółki, która musi być nastawiona na zysk i sama się utrzymać. Ważna jest jakość, terminowość i renoma wykonywanych prac.- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- pomimo, że jest to spółka gminna, funkcjonuje wg prawa handlowego. Musi sama szukać rynków usług oraz brać udział w przetargach i dawać korzystne oferty, aby je wygrać.

Do słów podziękowań przyłączyła się prezes spółki Barbara Stosio. Zwróciła uwagę na potrzebę dbania o dobre imię spółki i traktowanie jej jak rodziny.

Zadecydowano, że wypracowany zysk zasili kapitał zapasowy spółki. Obecnie cały kapitał zakładowy wynosi 2mln.233tys.zł., zaś zapasowy prawie 136tys.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!