Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow 2014- to był naprawdę trudny rok

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

2014- to był naprawdę trudny rok Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
27.05.2015

1.jpgMiniony rok był dla spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim  trudny. Przegrane przetargi na utrzymanie zieleni, sprzątanie miasta i odśnieżanie zmusiły Zarząd (prezes Barbarę Stosio) oraz właściciela (w imieniu gminy Burmistrza Miasta Andrzeja Grabowskiego) do przyjęcia programu oszczędnościowego. Szukano dodatkowych zleceń, w tym również prac jako podwykonawca, dokonano przebranżowienia pewnych działów oraz ograniczono zatrudnienie. Dzięki wyrozumiałości i współpracy załogi spółki przetrwano niekorzystny okres, a nawet zamknięto rok zyskiem w wysokości ok. 3tys.zł.

W dniu 25 maja br. nastąpiło podsumowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej za rok 2014. W tym dniu najpierw Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski (jako Zgromadzenie Wspólników) oraz Rada Nadzorcza Spółki (Małgorzata Wegner, Karolina Kowalska i Dariusz Chyła) spotkali się z prezesem spółki Barbarą Stosio i księgową Mariolą Żuławską, aby na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zamknąć rok przyjmując sprawozdania i udzielając absolutorium oraz ustalając plan na rok 2015. Później dołączyła 24-osobową załogą spółki. Zabierając głos burmistrz podziękował pracownikom za osiągnięty wynik finansowy i zauważalny wzrost jakości świadczonych usług. Analizując minione kilka miesięcy roku bieżącego śmiało można powiedzieć, że zapowiada się dobrze. Spółka podpisała umowę na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni oraz jako podwykonawca na zwózkę śmieci z terenów wiejskich. Spółka wygrała dwa poważne przetargi: ułożenie parkingu przy WDK Wielkie Rychnowo (zadanie zakończone) oraz na przebudowę drogi osiedlowej wraz z wjazdami w Wielkim Rychnowie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kowalewie Pomorskim na własnym garnuszku jest już 13 lat. W czerwcu 2002r. przekształcił się w spółkę ze 100% udziałem samorządu gminnego.

W minionym okresie dwukrotnie stawaliśmy przed trudnymi decyzjami. Brano nawet pod rozwagę likwidację poprzez sprzedaż pakietu większościowego. Najtrudniej było w 2010 po kontroli przeprowadzonej przez ZUS. Z powodu innej interpretacji przepisów prawnych dot. składek ubezpieczeniowych i po kilku bataliach sądowych ostatecznie spółka spłaciła ponad 300tys. należności do ZUS. Chociaż jesteśmy małą spółką to musimy utrzymać się na rynku, zdobywać zlecenia i dbać o jakość usług. Wszystko w głównej mierze zależy od prezesa i załogi spółki, która musi być nastawiona na zysk i sama się utrzymać. Ważna jest jakość, terminowość i renoma wykonywanych prac.- podkreślał na spotkaniu Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.- pomimo, że jest to spółka gminna, funkcjonuje wg prawa handlowego. Musi sama szukać rynków usług oraz brać udział w przetargach i dawać korzystne oferty, aby je wygrać.

Do słów podziękowań przyłączyła się prezes spółki Barbara Stosio. Zwróciła uwagę na potrzebę dbania o dobre imię spółki i traktowanie jej jak rodziny.

Zadecydowano, że wypracowany zysk zasili kapitał zapasowy spółki. Obecnie cały kapitał zakładowy wynosi 2mln.233tys.zł., zaś zapasowy prawie 136tys.

 1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!