Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Połączyła ich droga i troska o mieszkańców

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Połączyła ich droga i troska o mieszkańców Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
01.06.2015

small.jpgPięć samorządów oficjalnie zakończyło realizację wspólnego projektu, jakim była modernizacja drogi powiatowej nr 1722C Kowalewo- Wąbrzeźno. Od 2007r. włodarze gminy Kowalewo Pom., gminy Wąbrzeźno i miasta Wąbrzeźno oraz starosta powiatu wąbrzeskiego i starosta powiatu golubsko- dobrzyńskiego czynili zabiegi, aby zmodernizować 16 kilometrowy odcinek drogi powiatowej łączący krajową 15 z drogami wojewódzkimi nr 534, 548 i 551.  

W dniu 27 maja br. we wsi Pływaczewo dokonano symbolicznego oddania drogi użytkownikom. Wstęgę przecinali główni sprawcy zrealizowania inwestycji: starosta wąbrzeski Krzysztof Mackiewicz, starosta golubsko- dobrzyński Andrzej Okruciński, burmistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski, burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski i wójt Wąbrzeźna Władysław Łukasik oraz przedstawiciel wykonawcy firmy Skanska. Zaprosili również przyjaciela projektu, który wspierał pozyskanie dofinansowania, czyli Ryszarda Bober- przewodniczącego Sejmiku Województwa oraz w imieniu marszałka województwa Piotra Całbeckiego p. dyrektor departamentu Kamilę Radziecką. Drogę poświęcił proboszcz Zielenia Jurand Paczkowski. W tym ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć również organów uchwałodawczych. Przybyli radni wszystkich partnerów.

Później odbyła się konferencja na której zaprezentowano całą realizację projektu, wręczono partnerom podziękowania i zapewniano o dalszej współpracy przy ewentualnie innych, nie tylko drogowych  projektach. W czasie modernizacji drogę poszerzono do 6m., zwiększono nośność konstrukcji nawierzchni, na terenach zamieszkałych wykonano chodniki, zmodernizowano zatoki autobusowe i przepusty. Ustawiono również barierki energochłonne i uregulowano pobocze.

Modernizacja tej drogi to godny naśladowania przykład pozytywnego partnerstwa. Może dlatego że każdemu z nas bardzo zależało na powodzeniu zadania, bo patrzyliśmy na nie przez pryzmat mieszkańców codziennie użytkujących tę drogę. Bardzo dziękuję szóstemu partnerowi, czyli marszałkowi województwa Piotrowi Całbeckiemu za dofinansowanie zadania. Wiemy, że nowa perspektywa unijna, a szczególnie możliwość pozyskania środków w ZIT wojewódzkiego uzależnione będzie od posiadania partnerów. Dla nas nie był to pierwszy projekt realizowany w tym systemie. Również budując pływalnię uczestniczyłem w  wojewódzkim programie budowy obiektów przyszkolnych- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

 

DROGA W LICZBACH

- 6 lat starań o pozyskanie dofinansowania

- listopad 2013- wykonawca wszedł na plac budowy jednocześnie na kilku etapach,

- 20,5mln.zł.- całkowita wartość projektu

- 23.12.2013- uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu,  

- 10mln. 284tys- wartość dofinansowania z EFRR

- 10mln. 284tys.- wartość wkładu partnerów projektu podzielona proporcjonalnie od długości drogi na danym terenie,

- prawie 1mln. zł. - wkład Kowalewa Pomorskiego

- kwiecień 2015- zakończenie zadania,

a.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!