Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019 Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
12.06.2015

Do 30 czerwca 2015 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2016 - 2019 dokona Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim najpóźniej w październiku 2015 r.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu - Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim powinna wybrać 3 ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników, zawierające wszystkie niezbędne informacje, zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu.

Linki:
  1. Ogłoszenie ze strony internetowej tut. Urzędu w sprawie ławników.

  2. Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133) - Rozdział 7. Ławnicy.

  3. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

  4. Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.

  5. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.

  6. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!