Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

WYBÓR ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019 Drukuj
Wpisał: Agnieszka Żółtowska   
12.06.2015

Do 30 czerwca 2015 r. można zgłaszać kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu. Wyboru ławników na kolejną kadencję 2016 - 2019 dokona Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim najpóźniej w październiku 2015 r.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu - Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim powinna wybrać 3 ławników do Sądu Rejonowego w Golubiu - Dobrzyniu do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników, zawierające wszystkie niezbędne informacje, zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu.

Linki:
  1. Ogłoszenie ze strony internetowej tut. Urzędu w sprawie ławników.

  2. Wyciąg z ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133) - Rozdział 7. Ławnicy.

  3. Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

  4. Wzór listy osób zgłaszających kandydatów na ławnika.

  5. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych.

  6. Wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego posiadanej władzy rodzicielskiej.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!