Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow II posiedzenie Komitetu Monitorującego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

II posiedzenie Komitetu Monitorującego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.06.2015
1.jpgII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Posiedzenie odbyło się 8 czerwca w Chełmnie, w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w którym środki z RPO umożliwiły prace remontowo-konserwatorskie związane z adaptacją świątyni na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chełmińskiej.

W Komitecie Monitorującym, który między innymi zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie propozycje zmian w RPO, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Wśród członków znajduje się Andrzej Grabowski- Burmistrz Kowalewa Pomorskiego reprezentujący Konwent Burmistrzów Woj. Kujawsko- Pomorskiego. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.

Podczas drugiego posiedzenia komitet jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1, dotyczącego podnoszenia aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy. Powołano także trzy grupy robocze: ds. kryteriów wyboru projektów, ds. ZIT oraz ds. badań i innowacji. Wkrótce powołane zostaną grupy: ds. zrównoważonego rozwoju, ds. EFS, ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia oraz ds. RLKS. Członkowie komitetu pozytywnie zaopiniowali też kryteria wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, uzgodnione z przedstawicielami urzędów marszałkowskich województw kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (Kujawsko-Pomorskie i Podlaskie realizują RLKS jako jedyne województwa w kraju).

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg
 6.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!