Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Szkoła sukcesu zawodowego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Szkoła sukcesu zawodowego Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
15.06.2015
2.jpgZespół Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim realizuje projekt Szkoła Sukcesu Zawodowego. Jest to kolejna edycja projektu unijnego z działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt powstał w odpowiedzi na sytuację regionalnego szkolnictwa zawodowego w korelacji z problemami na rynkach pracy.

Wcześniej realizowane były już inne projekty, m.in.: „Absolwent na rynku pracy" czy „Dzisiaj uczeń, jutro poszukiwany fachowiec na rynku pracy". Celem wszystkich tych działań jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego powiatu golubsko- dobrzyńskiego poprzez doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej w taki sposób, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów rozwojem kompetencji kluczowych i zawodowych.  Głównym koordynatorem projektu jest dyrektor ZS nr 2 w Golubiu Dobrzyniu Grzegorz Różański.

W projekcie udział brali uczniowie ZS w zawodzie mechanik pojazdów i kierunku wielozawodowego oraz uczniowie technikum o specjalizacji: kucharz, hotelarz, rolnik i ekonomista. Uczniowie uczyli się autoprezentacji na rynku pracy, zawodowego języka angielskiego i rosyjskiego oraz grafiki komputerowej. Odbywali praktyki w ośrodku turystycznym oraz w banku. Mieli grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego oraz brali udział w targach i wystawach.

W dniu 11 czerwca br. na konferencji omówiono realizację tego projektu. Dyrektor Halina Dąbrowska zaprosiła na spotkanie przedstawicieli zakładów pracy, gdzie uczniowie odbywają praktyki oraz samorządowców z naszego powiatu. Zabierając głos poinformowała, że obecnie tylko 20% osób pracuje w zawodzie wyuczonym, natomiast 80% nie tylko, że szuka zatrudnienia w zupełnie innych gałęziach rynku, ale ma poważne problemy w znalezieniu jakiejkolwiek pracy. W innych krajach ten odsetek jest odwrotny.  

Starosta Andrzej Okruciński oraz Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski mówili o możliwościach pozyskania środków z zewnątrz na rozwój szkolnictwa zawodowego. Szkoła musi być atrakcyjna, kusić nowoczesna ofertą i znajomością rynku. Burmistrz Grabowski wymienił absolwentów tej szkoły pracujących w urzędzie miejskim i poinformował o działaniu naszego samorządu w ramach ZIT Wojewódzkiego na rzecz „zawodowców".

Przedstawiciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej p. Paulina Pietrzak omówiła potrzebę diagnozowania każdego ucznia już na etapie gimnazjum. To tam są najlepsze warunki, aby pomóc młodemu człowiekowi wybrać odpowiednią drogę zawodową.

Zabierając głos dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jarosław Zakrzewski przedstawił statystykę potrzeb rynku pracy jak i również bezrobotnych. Wynika z niej jasno, że brakuje fachowców, specjalistów inżynierów z dziedziny spawania czy elektroniki. Aż 30% w rejestrze bezrobotnych   to osoby, które same nie chcą podjąć pracy. 

Najlepsi uczniowie technikum mechatroniki - Mateusz Golba i Rafał Pełkowski otrzymali stypendia ufundowane przez firmę BSB Ciechocin, które wręczył w imieniu dyrektora p. Paweł Zelmański. Zapewniał on publicznie, że w jego firmie praca czeka na specjalistów, których po prostu nie ma.

1.jpg
 2.jpg
 3.jpg
 4.jpg
 5.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!