Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wiedzieć o problemach i poznać sukcesy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wiedzieć o problemach i poznać sukcesy Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.06.2015

Sam10.jpgorząd Gminy Kowalewo Pomorskie jest organem prowadzącym dla 6 placówek oświatowych. Aby lepiej poznać problemy w oświacie radni dokonują objazdu placówek. Robią to zawsze na początku kadencji. Później sporządzany jest program rozwoju oświaty, który jest realizowany przez 4 lata.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej dokonała objazdu w dniu 15 czerwca. Odwiedzając 4 szkoły podstawowe, przedszkole publiczne, publiczne gimnazjum oraz szkołę stowarzyszeniową TRIO w Mlewie zapoznała się sukcesami oraz potrzebami tych placówek. Ideą jest dokonanie oględzin szkół jednego dnia, aby radni mieli możliwość porównania placówek. Oprócz Radnych i Burmistrza Miasta gośćmi szkół byli także sołtysi i członkowie Prezydium Rad Rodziców. Goście zwiedzali szkoły jak i ich otoczenia.

Objazdy szkół to już tradycja. Kontynuujemy je od kilku kadencji. Śmiało możemy powiedzieć, że nasze placówki nie mają problemów z brakiem tej przysłowiowej kredy, dowozem dzieci, dożywianiem, a przede wszystkim miejscem do nauki. Stworzyliśmy odpowiednie i bezpieczne warunki do nauki i zabawy. Zadania przyjęte uchwałą jesienią 2011r. do realizacji na kadencję zostały wykonane. Dyrektorzy chwalili organ prowadzący, że zrealizowane zostały nawet zadania z listy rezerwowej, nawet te o których nie marzyli. Na wszystkich obiektach oświatowych zainstalowano ekrany solarowe (słoneczne) służące do podgrzewania wody. Inwestycja za kwotę 776tys.zł. przyniosła już poważne oszczędności, bo kto nie chciałby mieć za darmo ciepłej wody. Wszystkie placówki wyposażono w nowe komputery oraz tablice interaktywne. Największe środki finansowe skierowano na przedszkole, które w poprzednich kadencjach musiało poczekać, gdyż priorytetem zawsze były szkoły. Samorząd gminy dokłada z roku na rok co raz większe środki do subwencji oświatowej. Obecnie dochodzą już nawet do 30% wszystkich nakładów. Musimy patrzeć na potrzeby placówek globalnie. Już niedługo podstawówki otrzymają place zabaw i doposażenie oddziałów zerowych. - wylicza burmistrz Andrzej Grabowski.

Dzisiejszy objazd trwał prawie 10 godzin. „Pielgrzymi" byli wszędzie witani gościnnie przez dyrekcje szkół, rodziców, uczniów i lokalnych aktywistów. Każda placówka ma swoje mniejsze i większe problemy. Planując zadania inwestycyjne na pierwszym miejscu stawiają ekonomię czyli docieplenie i pozyskanie oszczędności na mediach (ogrzewanie, prąd, woda) jak i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom (monitoring, ogrodzenie, systemy domofonów). Wszystkie zgłaszane potrzeby zostaną ustawione w hierarchii koniczności.

W czasie objazdu wszędzie padały słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę z organem prowadzącym oraz radami rodziców. Dyrektorzy chwalili się swoimi laureatami, sukcesami w pozyskiwaniu środków z zewnątrz jak i zadaniami jakie zrealizowali do tej pory. Na jednej z najbliższych sesji program Rozwoju Oświaty zostanie przyjęty do realizacji.

 wizyta.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!