Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowe targowisko, stare zasady.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowe targowisko, stare zasady. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
17.07.2015
targowisko_000_29_06_15.jpgInformujemy mieszkańców, że na nowym targowisku przy ul. Strażackiej obowiązują dotychczasowe przepisy i zasady targowania. Nadal obowiązuje uchwała rady miejskiej II/08/2014 z dnia 05.12.2014r. w spr. zasad ustalania poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (uchwała [tutaj]). Nadal inkasentem jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego pracownik w dniu targu pobiera opłatę zgodnie z taryfikatorem.
Niestety pojawiają się przypadki, kiedy to handlujący odmawiają zapłacenia kwoty należnej za zajmowane miejsce. Dotyczy to części targu przeznaczonego pod tzw. sprzedaż z samochodu. Sprzedawcy wystawiają towar przy swoich stanowiskach targowych, a obok parkują pojazdy przez co zajmują bardzo duży teren. Opłata targowa (od metra kwadratowego) jest wówczas bardzo wysoka, a dodatkowo powstał niebezpieczny proceder monopolisty. Po rozstawieniu się w ten sposób pięciu, sześciu sprzedawców wyeliminuje się innych chętnych do sprzedaży z samochodu. Istnieje obawa, że szczególnie jesienią, kiedy to nastąpi zwiększona sprzedaż płodów rolnych oraz kwiatów, zniczy i wieńców nie będzie miejsca dla pozostałych chętnych.

Pobieranie opłaty targowej od wielkości zajmowanej przez wystawiony towar powierzchni jest obecnie najbardziej „sprawiedliwą formą". Pozwala ona na korzystanie z obiektu małym producentom np. działkowcom z koszykiem warzyw lub wytłaczanką jaj oraz ogrodnikom chcącym pokazać kilkadziesiąt odmian swoich kwiatów.

Zaistniała sytuacja jest niezrozumiała. Obok placu do tzw. „sprzedaży z samochodu" znajduje się bezpłatny parking dla sprzedających, gdzie po wyładowaniu towaru można pojazd odstawić bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kilka metrów dalej znajduje się również plac ze stołami do handlu, gdzie warunki do ekspozycji towaru (kwiatów, warzyw) są o wiele korzystniejsze. Jednak zadaszone stanowiska z dostępem do prądu stoją puste.

Jesteśmy otwarci na zmiany zasad handlowania na nowym obiekcie, jednak póki one nie zostaną wdrożone nadal obowiązywać będzie dotychczasowy regulamin i dotychczasowa uchwałą o opłacie targowej. Od miesiąca X przystępujemy do prac nad podatkami i opłatami lokalnymi na rok 2016. Oczekujemy od Państwa ewentualnych propozycji zmian na email um.kowalewo@wp.pl,

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Burmistrz Miasta.

targowisko_001_29_06_15.jpg

(zamieszczono: 29.06.2015)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!