Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Porozumienie podpisane - ZIT instytucją pośredniczącą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Porozumienie podpisane - ZIT instytucją pośredniczącą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2015

small.jpgW dniu 29 czerwca br. samorządy skupione w ramach ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przejęły zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Pula środków, która trafi do naszego regionu w ramach całego RPO, to prawie 9,5 miliarda złotych.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego skupiający 25 samorządów w tym Kowalewo Pomorskie.
Po zeszłorocznych negocjacjach z Komisją  Europejską i zatwierdzeniu w grudniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad ustanowieniem ZIT-u bydgosko-toruńskiego tzw. instytucją pośredniczącą. Podczas szeregu spotkań i negocjacji ustalono zakres zadań, które samorząd województwa, jako instytucja zarządzająca RPO, przekaże do wykonania instytucji pośredniczącej. Samorządy partnerskie realizujące ZIT wyznaczyły prezydenta Bydgoszczy do pełnienia tej funkcji w ich imieniu. 
Ustanowienie ZIT instytucją pośredniczącą otwiera drogę do wydatkowania środków z nowej, unijnej perspektywy finansowej. Instytucja pośrednicząca będzie uczestniczyć we współtworzeniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT, ogłaszać nabory wniosków, uczestniczyć w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych projektów oraz dokonywać wyboru projektów do dofinansowania przed zatwierdzeniem ich przez samorząd województwa. 

 

a.jpg
zit_30_06_15_001.jpg
zit_30_06_15_002.jpg
zit_30_06_15_003.jpg
zit_30_06_15_004.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!