Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Porozumienie podpisane - ZIT instytucją pośredniczącą

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Porozumienie podpisane - ZIT instytucją pośredniczącą Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
30.06.2015

small.jpgW dniu 29 czerwca br. samorządy skupione w ramach ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego przejęły zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2014. Pula środków, która trafi do naszego regionu w ramach całego RPO, to prawie 9,5 miliarda złotych.

W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego skupiający 25 samorządów w tym Kowalewo Pomorskie.
Po zeszłorocznych negocjacjach z Komisją  Europejską i zatwierdzeniu w grudniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 rozpoczęto prace nad ustanowieniem ZIT-u bydgosko-toruńskiego tzw. instytucją pośredniczącą. Podczas szeregu spotkań i negocjacji ustalono zakres zadań, które samorząd województwa, jako instytucja zarządzająca RPO, przekaże do wykonania instytucji pośredniczącej. Samorządy partnerskie realizujące ZIT wyznaczyły prezydenta Bydgoszczy do pełnienia tej funkcji w ich imieniu. 
Ustanowienie ZIT instytucją pośredniczącą otwiera drogę do wydatkowania środków z nowej, unijnej perspektywy finansowej. Instytucja pośrednicząca będzie uczestniczyć we współtworzeniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT, ogłaszać nabory wniosków, uczestniczyć w ocenie formalnej i merytorycznej złożonych projektów oraz dokonywać wyboru projektów do dofinansowania przed zatwierdzeniem ich przez samorząd województwa. 

 

a.jpg
zit_30_06_15_001.jpg
zit_30_06_15_002.jpg
zit_30_06_15_003.jpg
zit_30_06_15_004.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!