Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wybieramy "co'' lub "Kogo '' znamy - sołectwo Kiełpiny dokonało wyboru władz.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wybieramy "co'' lub "Kogo '' znamy - sołectwo Kiełpiny dokonało wyboru władz. Drukuj
Wpisał: Anna Panak   
07.07.2015

wybory_kielpiny_000_07_07_15.jpgW dniu 29 czerwca bieżącego roku w miejscowości Kiełpiny odbyło się zebranie sołeckie. Celem tego spotkania było przeprowadzenie wyborów Sołtysa , Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej.

Przy frekwencji 20,20 % ogółu uprawnionych mieszkańców do głosowania dokonano wyboru Sołtysa, którym został na kolejną już kadencję Pan Kraśniewski Wiesław.

W skład Rady Sołeckiej weszli p. Szablewska Anna ( nowy członek ) , p. Świętalski Ryszard, p. Wójcik Zdzisław oraz nowy członek p. Gutowski Marek (dotychczas członek Komisji Rewizyjnej).

Natomiast w Komisji Rewizyjnej będą nadal pracować Panowie Kwiatkowski Jerzy i Parda Czesław oraz nowowybrana Pani Kałon Alicja.

Z ramienia Urzędu w zebraniu uczestniczyła p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy. W swoim wystąpieniu wspomniała o aktywnej działalności, nie tylko na rzecz sołectwa, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Podsumowała najważniejsze wydarzenia. Zwróciła uwagę na wydatkowanie w 25,4 % środków funduszu sołeckiego na poprawę jakości dróg sołeckich.

W końcowej części zebrania oczywiście nie zabrakło dyskusji o planach na nową kadencję.

wybory_kielpiny_001_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_002_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_003_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_004_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_005_07_07_15.jpgwybory_kielpiny_006_07_07_15.jpg
 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!