Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wybieramy "co'' lub "Kogo '' znamy - sołectwo Kiełpiny dokonało wyboru władz.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wybieramy "co'' lub "Kogo '' znamy - sołectwo Kiełpiny dokonało wyboru władz. Drukuj
Wpisał: Anna Panak   
07.07.2015

wybory_kielpiny_000_07_07_15.jpgW dniu 29 czerwca bieżącego roku w miejscowości Kiełpiny odbyło się zebranie sołeckie. Celem tego spotkania było przeprowadzenie wyborów Sołtysa , Rady Sołeckiej oraz Komisji Rewizyjnej.

Przy frekwencji 20,20 % ogółu uprawnionych mieszkańców do głosowania dokonano wyboru Sołtysa, którym został na kolejną już kadencję Pan Kraśniewski Wiesław.

W skład Rady Sołeckiej weszli p. Szablewska Anna ( nowy członek ) , p. Świętalski Ryszard, p. Wójcik Zdzisław oraz nowy członek p. Gutowski Marek (dotychczas członek Komisji Rewizyjnej).

Natomiast w Komisji Rewizyjnej będą nadal pracować Panowie Kwiatkowski Jerzy i Parda Czesław oraz nowowybrana Pani Kałon Alicja.

Z ramienia Urzędu w zebraniu uczestniczyła p. Ewa Bąk - Sekretarz Gminy. W swoim wystąpieniu wspomniała o aktywnej działalności, nie tylko na rzecz sołectwa, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Podsumowała najważniejsze wydarzenia. Zwróciła uwagę na wydatkowanie w 25,4 % środków funduszu sołeckiego na poprawę jakości dróg sołeckich.

W końcowej części zebrania oczywiście nie zabrakło dyskusji o planach na nową kadencję.

wybory_kielpiny_001_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_002_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_003_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_004_07_07_15.jpg
wybory_kielpiny_005_07_07_15.jpgwybory_kielpiny_006_07_07_15.jpg
 

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!