Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Włączenie drogi gminnej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Włączenie drogi gminnej Drukuj
Wpisał: Mirosław Wasilewski   
09.07.2015

Włączenie drogi gminnej - pieszojezdni dz. nr 7 do drogi wojewódzkiej nr 554 (zjazd z ul. Odrodzenia)

Zawiadamiamy, że w ramach planowanej inwestycji pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim" zaprojektowany został zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia na działce nr 6) w km 6+983 strona prawa do projektowanej drogi gminnej - pieszojezdni zlokalizowanej na działce nr 7, obreb III Kowalewo Pomorskie. Projekt budowlany został pozytywnie uzgodniony z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał 4 września 2014 r. pozwolenie na budowę. Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, geometria zjazdu wyokrąglona została łukami o promieniach R= 6,0 m.  Spadek podłużny zjazdu w kierunku działki nr 7 zgodny z rzędnymi w projekcie zagospodarowania terenu o wartości od 2,9%. Obramowanie zjazdu krawężnikiem na ławie z betonu.

 

Załączniki:

Wycinek z projektu zagospodarowania

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!