Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 24.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Włączenie drogi gminnej

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Włączenie drogi gminnej Drukuj
Wpisał: Mirosław Wasilewski   
09.07.2015

Włączenie drogi gminnej - pieszojezdni dz. nr 7 do drogi wojewódzkiej nr 554 (zjazd z ul. Odrodzenia)

Zawiadamiamy, że w ramach planowanej inwestycji pn.: „Budowa dróg łącznie z kanalizacją deszczową w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Narcyzowa, Konwaliowa i Odrodzenia w Kowalewie Pomorskim" zaprojektowany został zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej nr 554 (ul. Odrodzenia na działce nr 6) w km 6+983 strona prawa do projektowanej drogi gminnej - pieszojezdni zlokalizowanej na działce nr 7, obreb III Kowalewo Pomorskie. Projekt budowlany został pozytywnie uzgodniony z  Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał 4 września 2014 r. pozwolenie na budowę. Nawierzchnię zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, geometria zjazdu wyokrąglona została łukami o promieniach R= 6,0 m.  Spadek podłużny zjazdu w kierunku działki nr 7 zgodny z rzędnymi w projekcie zagospodarowania terenu o wartości od 2,9%. Obramowanie zjazdu krawężnikiem na ławie z betonu.

 

Załączniki:

Wycinek z projektu zagospodarowania

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!