Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
10.07.2015

Informacja dotycząca nieporządku na terenie dawnego „DRUTPOLU"

przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim

W związku z docierającymi do tutejszego Urzędu uwagami, dotyczącymi nieporządku oraz złego stanu obiektów położonych w Kowalewie Pomorskim przy ul. Chopina 35 (teren dawnego „DRUTPOLU") wyjaśniamy, że w skład nieruchomości wchodzą dwie zabudowane działki oznaczone jako: działka 308 o  powierzchni 0,4323 ha oraz działka 307/7 o powierzchni 1,0057 ha, których właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIS-EKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku przy ul. Płockiej 1.

Z przykrością informujemy, że podejmowane przez tutejszy Urząd działania w  zakresie uporządkowania przedmiotowej nieruchomości przez jej obecnego właściciela nie przynoszą oczekiwanego efektu, gdyż właściciel obiektu nie przebywa pod wskazanym wyżej adresem, a kierowane do niego pisma nie są odbierane.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!