Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
10.07.2015

Informacja dotycząca nieporządku na terenie dawnego „DRUTPOLU"

przy ul. Chopina w Kowalewie Pomorskim

W związku z docierającymi do tutejszego Urzędu uwagami, dotyczącymi nieporządku oraz złego stanu obiektów położonych w Kowalewie Pomorskim przy ul. Chopina 35 (teren dawnego „DRUTPOLU") wyjaśniamy, że w skład nieruchomości wchodzą dwie zabudowane działki oznaczone jako: działka 308 o  powierzchni 0,4323 ha oraz działka 307/7 o powierzchni 1,0057 ha, których właścicielem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIS-EKOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku przy ul. Płockiej 1.

Z przykrością informujemy, że podejmowane przez tutejszy Urząd działania w  zakresie uporządkowania przedmiotowej nieruchomości przez jej obecnego właściciela nie przynoszą oczekiwanego efektu, gdyż właściciel obiektu nie przebywa pod wskazanym wyżej adresem, a kierowane do niego pisma nie są odbierane.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!