Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zbliżają się Dożynki Wojewódzkie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zbliżają się Dożynki Wojewódzkie Drukuj
Wpisał: Paulina Wiśniewska   
22.07.2015

Wliscie.jpg związku ze zbliżającymi się Kujawsko-Pomorskimi Dożynkami Wojewódzko-Diecezjalnymi, które w tym roku odbędą się w gminie Kowalewo Pomorskie w dniu 6 września, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, a przede wszystkim do właścicieli nieruchomości, ich zarządców i użytkowników oraz do administratorów budynków i kierowników zakładów pracy, aby zwrócili szczególną uwagę na wygląd posesji, za które są odpowiedzialni.

Dożynki to każdego roku najważniejsze święto w naszej gminie. Powierzone Gminie Kowalewo Pomorskie obowiązki gospodarza Dożynek Wojewódzkich są dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem. Przygotowując się do tej uroczystości chcielibyśmy, aby wszystkie nieruchomości wyglądały estetycznie, gdyż będziemy gościć wiele osób.

W tym dniu nasza gmina stanie się stolicą regionu. Mając więc na uwadze jej korzystny wizerunek, już teraz zacznijmy prace porządkowo-pielęgnacyjne w obrębie własnego otoczenia. Co więcej, dbałość o estetykę swoich posesji powinna stać się całoroczną praktyką i obyczajem mieszkańców, gdyż dopiero wtedy przyniesie oczekiwane efekty.

Przypominamy również, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Nr XV/146/12 z dnia 23 listopada 2012 roku, właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania całej nieruchomości we właściwym stanie technicznym i estetycznym, włącznie ze znajdującymi się tam obiektami i budynkami oraz terenami zielonymi.

Wspólnie zadbajmy więc o to, aby wypracowane na terenie naszej gminy standardy w  zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacji zieleni pozostały zachowane i  starajmy się, by gmina Kowalewo Pomorskie była zawsze, a szczególnie podczas tegorocznych Dożynek, postrzegana jako gmina czysta i zadbana.


 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!