Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nie przespaliśmy minionych siedmiu lat.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nie przespaliśmy minionych siedmiu lat. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.07.2015

nie_przespalismy_24_07_15_000.jpgZakończyła się siedmioletnia realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w naszym województwie. Do regionu wpłynęło ponad 670 milionów złotych dotacji, dzięki której powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrewitalizowane centra miejscowości, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury, dobrze wyposażone pace zabaw, nowe lub doposażone obiekty sportowe.

W dniu 23 lipca br. na konferencji podsumowującej program, urząd marszałkowski przedstawił efekty wpompowania w kujawsko- pomorską wieś tej kwoty. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, zastępca dyrektora z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bartosz Szymański, dyrektor Elżbieta Siemiątkowska z dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. W czasie prelekcji ukazującej efekty PROW czterokrotnie wspomniano o naszej gminie. Nie mogło nas zabraknąć w prezentacji dotyczącej budowy targowiska, modernizacji obiektów użyteczności (strzelnica), innowacyjnych rozwiązań (solary do podgrzewania wody jak i oświetlenia drogowego jak i siłowni zewnętrznej.

Łącznie w ramach tylko PROW zrealizowaliśmy 25 projektów na łączną kwotę ok. 10mln.zł. PROW w gminie Kowalewo Pomorskie w fotoobiektywie (tutaj )

PROW w Kujawsko- Pomorskim - inf. ze strony urzędu marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski jest kujawsko-pomorską instytucją wdrażającą dla segmentów PROW 2007-2013, dotyczących wspierania inwestycji związanych gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi, odnową wsi i podstawowymi usługami dla ludności oraz wsparcia rozwoju lokalnego w ramach mechanizmu LEADER.

Z puli przyznanych województwu ponad 670 milionów złotych ponad 300 milionów złotych, pochłonęły przedsięwzięcia inwestycyjne związane z poprawą poziomu świadczenia podstawowych usług komunalnych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, budowa i modernizacja targowisk, energetyka ze źródeł odnawialnych, infrastruktura internetowa). 113 milionów złotych  kosztowały inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi (budowa oraz remonty świetlic i domów kultury oraz obiektów sportowych  oraz tworzenie wiejskich placów zabaw). Na infrastrukturę pozwalającą na upowszechnienie dostępu do internetu wydano ponad 1,5 miliona złotych.

Dzięki dotacjom z PROW we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 owych lub zmodernizowanych stacji uzdatniania wody i 19 oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 placów zabaw.

Podniesiono walory turystyczne regionu. Chodzi zarówno o restaurację zabytkowych obiektów (126 inwestycji), jak i tworzenie lub odnowienie obiektów służących rekreacji (plaże, pomosty, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, miejsca do grillowania - łącznie 260 inwestycji). W wielu gminach miejscowościach powstały mikroprzedsiębiorstwa oferujące usługi agroturystyczne oraz organizację imprez turystycznych.

nie_przespalismy_24_07_15_001.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_002.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_003.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_004.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_005.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_006.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_007.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_008.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_009.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_010.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_011.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_012.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!