Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nie przespaliśmy minionych siedmiu lat.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nie przespaliśmy minionych siedmiu lat. Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.07.2015

nie_przespalismy_24_07_15_000.jpgZakończyła się siedmioletnia realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w naszym województwie. Do regionu wpłynęło ponad 670 milionów złotych dotacji, dzięki której powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zrewitalizowane centra miejscowości, odnowione lub nowo zbudowane świetlice i ośrodki kultury, dobrze wyposażone pace zabaw, nowe lub doposażone obiekty sportowe.

W dniu 23 lipca br. na konferencji podsumowującej program, urząd marszałkowski przedstawił efekty wpompowania w kujawsko- pomorską wieś tej kwoty. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, zastępca dyrektora z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bartosz Szymański, dyrektor Elżbieta Siemiątkowska z dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.

Samorząd gminy Kowalewo Pomorskie reprezentował Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski. W czasie prelekcji ukazującej efekty PROW czterokrotnie wspomniano o naszej gminie. Nie mogło nas zabraknąć w prezentacji dotyczącej budowy targowiska, modernizacji obiektów użyteczności (strzelnica), innowacyjnych rozwiązań (solary do podgrzewania wody jak i oświetlenia drogowego jak i siłowni zewnętrznej.

Łącznie w ramach tylko PROW zrealizowaliśmy 25 projektów na łączną kwotę ok. 10mln.zł. PROW w gminie Kowalewo Pomorskie w fotoobiektywie (tutaj )

PROW w Kujawsko- Pomorskim - inf. ze strony urzędu marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski jest kujawsko-pomorską instytucją wdrażającą dla segmentów PROW 2007-2013, dotyczących wspierania inwestycji związanych gospodarowaniem rolniczymi zasobami wodnymi, odnową wsi i podstawowymi usługami dla ludności oraz wsparcia rozwoju lokalnego w ramach mechanizmu LEADER.

Z puli przyznanych województwu ponad 670 milionów złotych ponad 300 milionów złotych, pochłonęły przedsięwzięcia inwestycyjne związane z poprawą poziomu świadczenia podstawowych usług komunalnych (gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, budowa i modernizacja targowisk, energetyka ze źródeł odnawialnych, infrastruktura internetowa). 113 milionów złotych  kosztowały inwestycje związane z odnową i rozwojem wsi (budowa oraz remonty świetlic i domów kultury oraz obiektów sportowych  oraz tworzenie wiejskich placów zabaw). Na infrastrukturę pozwalającą na upowszechnienie dostępu do internetu wydano ponad 1,5 miliona złotych.

Dzięki dotacjom z PROW we wsiach w całym regionie wybudowano pół tysiąca kilometrów nowych wodociągów i blisko 800 tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnej, prawie 7000 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków i 17 nowych ujęć wody, oddano też do użytku 53 owych lub zmodernizowanych stacji uzdatniania wody i 19 oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy obszarów pozamiejskich korzystają z blisko 800 nowo wybudowanych lub wyremontowanych świetlic (ponad 600 z nich na nowo i stosownie do obecnych potrzeb wyposażono), blisko 300 powstałych lub doposażonych obiektów sportowych i 600 placów zabaw.

Podniesiono walory turystyczne regionu. Chodzi zarówno o restaurację zabytkowych obiektów (126 inwestycji), jak i tworzenie lub odnowienie obiektów służących rekreacji (plaże, pomosty, przystanie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, miejsca do grillowania - łącznie 260 inwestycji). W wielu gminach miejscowościach powstały mikroprzedsiębiorstwa oferujące usługi agroturystyczne oraz organizację imprez turystycznych.

nie_przespalismy_24_07_15_001.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_002.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_003.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_004.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_005.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_006.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_007.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_008.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_009.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_010.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_011.jpg
nie_przespalismy_24_07_15_012.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!