Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.07.2015
pog_sprzyja_inw_25_07_15_000.jpgKiedy wielu obywateli odpoczywa na zasłużonych urlopach ciesząc się lipcowym słońcem, na placach budowy robota wre. Na drogach gminnych w Kowalewie Pomorskim uwijają się dwie firmy wyłonione w przetargach. Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej układa na betonowej podbudowie kostkę polbrukową na ulicy osiedlowej w Wielkim Rychnowie. Prace powinny potrwać do końca wakacji.

Nową, asfaltową nawierzchnię zyskają także cztery drogi wiejski. Są to drogi ujęte uchwałą rady z 2012r do trwałego utwardzenia. Wykonawca - firma Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa sama wytypowała kolejność wykonania prac. Obecnie modernizuje nawierzchnię drogi przez Mariany (od powiatówki w W. Rychnowie do centrum wsi), później przechodzi do Szychowa, aby na koniec wejść do Bielska. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w czerwcu 2016r., jednak wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zrobić to jeszcze w tym roku.

Dodatkowo na realizację przebudowy drogi gminnej w m. Mariany Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 85.000,00 zł.

Drogi dla samorządu są priorytetem. Każdy musi mieć zapewniony bezpieczny dojazd do domu. Mamy 200km. nieutwardzonych dróg, które prowadzą do zagród wiejskich. Kolejne tyle to drogi prowadzące do pól. Radni w kadencji ustalają uchwałą ranking 12 dróg, które samorząd modernizuje. Na rok 2016 pozostaną nam do wykonania trzy ostatnie drogi. Już niedługo przystąpimy do tworzenia nowego rankingu. Obecnie w sołectwach trwają intensywne prace nad wytypowaniem propozycji do komisji. W tym miejscu nie sposób nie podziękować sołtysom i radom sołeckim za troskę o przejezdność dróg. W budżetach sołeckich to dla nich główna, a czasami jedyna pozycja.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

pog_sprzyja_inw_25_07_15_001.jpg
pog_sprzyja_inw_25_07_15_002.jpg
pog_sprzyja_inw_25_07_15_003.jpg
pog_sprzyja_inw_25_07_15_004.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!