Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Pogoda sprzyja inwestycjom drogowym Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
25.07.2015
pog_sprzyja_inw_25_07_15_000.jpgKiedy wielu obywateli odpoczywa na zasłużonych urlopach ciesząc się lipcowym słońcem, na placach budowy robota wre. Na drogach gminnych w Kowalewie Pomorskim uwijają się dwie firmy wyłonione w przetargach. Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej układa na betonowej podbudowie kostkę polbrukową na ulicy osiedlowej w Wielkim Rychnowie. Prace powinny potrwać do końca wakacji.

Nową, asfaltową nawierzchnię zyskają także cztery drogi wiejski. Są to drogi ujęte uchwałą rady z 2012r do trwałego utwardzenia. Wykonawca - firma Zakład Drogowo-Budowlany S. C. K. Wilczyński & M. Wilczyński z Rogowa sama wytypowała kolejność wykonania prac. Obecnie modernizuje nawierzchnię drogi przez Mariany (od powiatówki w W. Rychnowie do centrum wsi), później przechodzi do Szychowa, aby na koniec wejść do Bielska. Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się w czerwcu 2016r., jednak wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zrobić to jeszcze w tym roku.

Dodatkowo na realizację przebudowy drogi gminnej w m. Mariany Gmina Kowalewo Pomorskie otrzymała dotację z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzącą z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 85.000,00 zł.

Drogi dla samorządu są priorytetem. Każdy musi mieć zapewniony bezpieczny dojazd do domu. Mamy 200km. nieutwardzonych dróg, które prowadzą do zagród wiejskich. Kolejne tyle to drogi prowadzące do pól. Radni w kadencji ustalają uchwałą ranking 12 dróg, które samorząd modernizuje. Na rok 2016 pozostaną nam do wykonania trzy ostatnie drogi. Już niedługo przystąpimy do tworzenia nowego rankingu. Obecnie w sołectwach trwają intensywne prace nad wytypowaniem propozycji do komisji. W tym miejscu nie sposób nie podziękować sołtysom i radom sołeckim za troskę o przejezdność dróg. W budżetach sołeckich to dla nich główna, a czasami jedyna pozycja.- informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski.

pog_sprzyja_inw_25_07_15_001.jpg
pog_sprzyja_inw_25_07_15_002.jpg
pog_sprzyja_inw_25_07_15_003.jpg
pog_sprzyja_inw_25_07_15_004.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!