Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - ankieta

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 - ankieta Drukuj
Wpisał: Magdalena Gadomska   
06.08.2015
strat_rozwoju_lgd_000_27_07_15.jpgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy"
przystąpiło do opracowania
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020


Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy na obszarze  działania LGD „Dolina Drwęcy" (Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Golub-Dobrzyń, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Ciechocin, Gmina Radomin, Gmina Zbójno), a także określi sposoby ich rozwiązywania.
Aby trafnie określić cele i zadania do realizacji potrzebna jest współpraca całej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD. Wypracowana Strategia będzie wyposażona we własny Budżet inwestycyjny, który zostanie spożytkowany na realizację założonych celów i zadań.
Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w procesie
budowania Strategii, poprzez wypełnienie formularzy ankietowych.

Formularze są dostępne:
  • w wersji papierowej - w Urzędach Gmin oraz w Biurze LGD
  • w wersji elektronicznej - na stronach internetowych Gmin [link do ANKIETY], a także na stronie internetowej LGD „Dolina Drwęcy"(www.lgddolinadrwecy.org.pl)
Dziękujemy za czynne uczestnictwo w procesie budowania Lokalnej Strategii Rozwoju!
strat_rozwoju_lgd_001_27_07_15.jpg
(zamieszczono: 27.07.2015r.)
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!