Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowa wiata w m. Zapluskowęsy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowa wiata w m. Zapluskowęsy Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
29.07.2015

wiata_zapluskowesy_29_07_15_000.jpgW ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie a Samorządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zarządcą drogi powiatowej, podjęto decyzję o współrealizacji wymiany wiaty w m. Zapluskowęsy.

Bardzo zły stan techniczny wiaty oraz jej podestu znacząco przyczyniał się do ograniczenia bezpieczeństwa użytkowników komunikacji autobusowej. Także usytuowanie, jak i wygląd istniejącej wiaty znacznie odbiegał od standardów zmodernizowanej drogi. Gmina Kowalewo Pom. wykonała podest w nowej lokalizacji, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną oraz zamontowała nową wiatę przystankową.

 

Natomiast Zarządca drogi powiatowej w najbliższym czasie dokona rozbiórki istniejącej starej wiaty i podestu, a także zabezpieczy przejście od wiaty do drogi powiatowej, poprzez montaż barierek ochronnych.

DOTYCHCZASOWA WIATA PRZYSTANKOWA:
wiata_zapluskowesy_29_07_15_001.jpg

NOWA WIATA PRZYSTANKOWA:

wiata_zapluskowesy_29_07_15_002.jpg
wiata_zapluskowesy_29_07_15_003.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!