Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nowa wiata w m. Zapluskowęsy

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nowa wiata w m. Zapluskowęsy Drukuj
Wpisał: Joanna Jesionkowska   
29.07.2015

wiata_zapluskowesy_29_07_15_000.jpgW ramach dobrze układającej się współpracy pomiędzy Gminą Kowalewo Pomorskie a Samorządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zarządcą drogi powiatowej, podjęto decyzję o współrealizacji wymiany wiaty w m. Zapluskowęsy.

Bardzo zły stan techniczny wiaty oraz jej podestu znacząco przyczyniał się do ograniczenia bezpieczeństwa użytkowników komunikacji autobusowej. Także usytuowanie, jak i wygląd istniejącej wiaty znacznie odbiegał od standardów zmodernizowanej drogi. Gmina Kowalewo Pom. wykonała podest w nowej lokalizacji, w obrębie skrzyżowania z drogą gminną oraz zamontowała nową wiatę przystankową.

 

Natomiast Zarządca drogi powiatowej w najbliższym czasie dokona rozbiórki istniejącej starej wiaty i podestu, a także zabezpieczy przejście od wiaty do drogi powiatowej, poprzez montaż barierek ochronnych.

DOTYCHCZASOWA WIATA PRZYSTANKOWA:
wiata_zapluskowesy_29_07_15_001.jpg

NOWA WIATA PRZYSTANKOWA:

wiata_zapluskowesy_29_07_15_002.jpg
wiata_zapluskowesy_29_07_15_003.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!