Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przedyskutować problemy w rolnictwie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przedyskutować problemy w rolnictwie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.07.2015

4.jpgO problemach na polskiej wsi, a szczególnie na terenie powiatu golubsko- dobrzyńskiego dyskutowali sołtysi na otwartym spotkaniu w dniu 29 lipca br. Na spotkanie, które zorganizował poseł Zbigniew Sosnowski zaproszono kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddz. G-D Marię Wiśniewską, dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Edytę Zakrzewską, Danutę Grzyb ze stowarzyszenia reprezentującego KGW, radnego wojewódzkiego Piotra Kwiatkowskiego

oraz wszystkich samorządowców z których przybyli: starosta Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski, wójt Golubia Dobrzynia Marek Ryłowicz, burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, wójt Radomina Piotr Wolski i wójt Zbójna Katarzyna Kukielska.   Poseł Sosnowski jak i Dyrektor Zakrzewska mówili o obowiązujących jak i o wchodzących w życie przepisach dotyczących wykupu ziemi z Agencji. Kierownik Wiśniewska oprócz różnych form dopłat dla rolników poruszyła temat sankcji w razie braku kolczyków czy bieżących rejestrów (ksiąg) zwierząt gospodarskich.

W dyskusji sołtysi poruszali problemy z jakimi na co dzień zgłaszają się do nich mieszkańcy. Wiele wniosków kierowali do posła jako reprezentanta władzy ustawodawczej, ale również do samorządowców. Mówili o problemach z klasyfikacją gruntów jako zagrożonych ONW, o cenach płodów rolnych, wielkościach dopłat i związanych z nimi trudnościach w wypełnianiu wniosków, o szkodach w uprawach spowodowanych przez zwierzynę łowną czy o realizacji ustawy o obszarach chronionych w zakresie Drwęcy. Nie zabrakło także „dużej polityki" czyli sytuacji ekonomicznej na rynkach zbytu, problemach Grecji i trudnej sytuacji Polaków na Litwie i Ukrainie. Dyskutanci otwarcie negowali udział polityków w konflikcie na Ukrainie, gdyż to najbardziej odbiło się na rynkach zbytu dla rolników.

Również wszyscy włodarze mówili o problemach z jakimi borykają się każdego dnia. Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski poruszył temat bezdomnych psów, zbyt małych środków unijnych na drogi lokalne, kłopotów w realizacji tzw. ustawy śmieciowej czy w wydzielaniu działek budowlanych z gruntów rolnych. Sołtysi z gminy Kowalewo przyłączyli się do dyskusji w tematach wałęsających się psów (sołtys Frydrychowa), wydzielania działek budowlanych (sołtys Wielkiej Łąki) czy przekazywania gruntów rolnych pod chodniki i ścieżki rowerowe (sołtys Mlewa).

Samorządowcy złożyli podziękowania posłowi Zbigniewowi Sosnowskiego za reagowanie na problemy i częste udziały w spotkaniach na szczeblach samorządów gminnych.

dyskusja.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!