Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Przedyskutować problemy w rolnictwie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Przedyskutować problemy w rolnictwie Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.07.2015

4.jpgO problemach na polskiej wsi, a szczególnie na terenie powiatu golubsko- dobrzyńskiego dyskutowali sołtysi na otwartym spotkaniu w dniu 29 lipca br. Na spotkanie, które zorganizował poseł Zbigniew Sosnowski zaproszono kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddz. G-D Marię Wiśniewską, dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Edytę Zakrzewską, Danutę Grzyb ze stowarzyszenia reprezentującego KGW, radnego wojewódzkiego Piotra Kwiatkowskiego

oraz wszystkich samorządowców z których przybyli: starosta Andrzej Okruciński, wicestarosta Franciszek Gutowski, wójt Golubia Dobrzynia Marek Ryłowicz, burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski, wójt Radomina Piotr Wolski i wójt Zbójna Katarzyna Kukielska.   Poseł Sosnowski jak i Dyrektor Zakrzewska mówili o obowiązujących jak i o wchodzących w życie przepisach dotyczących wykupu ziemi z Agencji. Kierownik Wiśniewska oprócz różnych form dopłat dla rolników poruszyła temat sankcji w razie braku kolczyków czy bieżących rejestrów (ksiąg) zwierząt gospodarskich.

W dyskusji sołtysi poruszali problemy z jakimi na co dzień zgłaszają się do nich mieszkańcy. Wiele wniosków kierowali do posła jako reprezentanta władzy ustawodawczej, ale również do samorządowców. Mówili o problemach z klasyfikacją gruntów jako zagrożonych ONW, o cenach płodów rolnych, wielkościach dopłat i związanych z nimi trudnościach w wypełnianiu wniosków, o szkodach w uprawach spowodowanych przez zwierzynę łowną czy o realizacji ustawy o obszarach chronionych w zakresie Drwęcy. Nie zabrakło także „dużej polityki" czyli sytuacji ekonomicznej na rynkach zbytu, problemach Grecji i trudnej sytuacji Polaków na Litwie i Ukrainie. Dyskutanci otwarcie negowali udział polityków w konflikcie na Ukrainie, gdyż to najbardziej odbiło się na rynkach zbytu dla rolników.

Również wszyscy włodarze mówili o problemach z jakimi borykają się każdego dnia. Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski poruszył temat bezdomnych psów, zbyt małych środków unijnych na drogi lokalne, kłopotów w realizacji tzw. ustawy śmieciowej czy w wydzielaniu działek budowlanych z gruntów rolnych. Sołtysi z gminy Kowalewo przyłączyli się do dyskusji w tematach wałęsających się psów (sołtys Frydrychowa), wydzielania działek budowlanych (sołtys Wielkiej Łąki) czy przekazywania gruntów rolnych pod chodniki i ścieżki rowerowe (sołtys Mlewa).

Samorządowcy złożyli podziękowania posłowi Zbigniewowi Sosnowskiego za reagowanie na problemy i częste udziały w spotkaniach na szczeblach samorządów gminnych.

dyskusja.jpg

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!