Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wakacje, ale nie dla Publicznego Gimnazjum

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wakacje, ale nie dla Publicznego Gimnazjum Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.08.2015

a.jpgKiedy uczniowie i nauczyciele odpoczywają w wakacje od zajęć szkolnych mury Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim cały czas rozbrzmiewają śmiechem i gwarem. Dyrekcja, pracownicy administracyjni i gospodarczy nie mają wakacji, gdyż zależy im, aby szkoła generowała dochody, które za zgodą organu prowadzącego w 100% przeznaczane są na potrzeby szkoły. Przez 6 tygodni mieścił się tu obóz pasjonatów rowerów BMX, przez 10 dni gościli tu szachiści, a teraz przez dwa tygodnie odbywają się tu ogólnopolskie obozy piłki ręcznej.

Dla pokazania wielkości wartości dodanej dla szkoły takiego postępowania warto tu powiedzieć, że w roku 2014 szkoła po odjęciu kosztów związanych z funkcjonowaniem obozów (prąd, woda, środki czystości, pracownicy sprzątający) uzyskała dochód w wielkości 25 tys.zł. Za środki te podniosła standard bezpieczeństwa szkoły (oświetlenie p.poż., kotary dymne). Dochód z lat wcześniejszych przeznaczyła m.in. na: zakup kotar do podziału hali sportowej na mniejsze boiska oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne. Dzięki zdobytym środkom powiększono również bazę noclegową szkoły.

Gimnazjum to placówka, która bardzo skutecznie szuka dodatkowych środków z zewnątrz. Dyrekcja oraz nauczyciele piszą programy na zajęcia edukacyjne oraz udostępniają pomieszczenia innym podmiotom właśnie na obozy, zawody i turnieje. Inne placówki biorą z nich przykład, ale z odrobinę mniejszą skuteczności. O przeznaczeniu tych środków decyduje dyrekcja szkoły. Zawsze akceptowałem ich propozycje, bo są one przemyślane i konkretne- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski. - dodatkowo należy wspomnieć o innych korzyściach takich obozów. Przez dwa miesiące przewinie się ok. 500 osób z zewnątrz, które korzystają z naszych sklepów oraz pływalni. Nawiązują się przyjaźnie, a nawet możliwości zarobkowe dla trenerów czy opiekunów.

a.jpg
 b.jpg
 c.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!