Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wakacje, ale nie dla Publicznego Gimnazjum

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wakacje, ale nie dla Publicznego Gimnazjum Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
18.08.2015

a.jpgKiedy uczniowie i nauczyciele odpoczywają w wakacje od zajęć szkolnych mury Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim cały czas rozbrzmiewają śmiechem i gwarem. Dyrekcja, pracownicy administracyjni i gospodarczy nie mają wakacji, gdyż zależy im, aby szkoła generowała dochody, które za zgodą organu prowadzącego w 100% przeznaczane są na potrzeby szkoły. Przez 6 tygodni mieścił się tu obóz pasjonatów rowerów BMX, przez 10 dni gościli tu szachiści, a teraz przez dwa tygodnie odbywają się tu ogólnopolskie obozy piłki ręcznej.

Dla pokazania wielkości wartości dodanej dla szkoły takiego postępowania warto tu powiedzieć, że w roku 2014 szkoła po odjęciu kosztów związanych z funkcjonowaniem obozów (prąd, woda, środki czystości, pracownicy sprzątający) uzyskała dochód w wielkości 25 tys.zł. Za środki te podniosła standard bezpieczeństwa szkoły (oświetlenie p.poż., kotary dymne). Dochód z lat wcześniejszych przeznaczyła m.in. na: zakup kotar do podziału hali sportowej na mniejsze boiska oraz doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce edukacyjne. Dzięki zdobytym środkom powiększono również bazę noclegową szkoły.

Gimnazjum to placówka, która bardzo skutecznie szuka dodatkowych środków z zewnątrz. Dyrekcja oraz nauczyciele piszą programy na zajęcia edukacyjne oraz udostępniają pomieszczenia innym podmiotom właśnie na obozy, zawody i turnieje. Inne placówki biorą z nich przykład, ale z odrobinę mniejszą skuteczności. O przeznaczeniu tych środków decyduje dyrekcja szkoły. Zawsze akceptowałem ich propozycje, bo są one przemyślane i konkretne- informuje Burmistrz Andrzej Grabowski. - dodatkowo należy wspomnieć o innych korzyściach takich obozów. Przez dwa miesiące przewinie się ok. 500 osób z zewnątrz, które korzystają z naszych sklepów oraz pływalni. Nawiązują się przyjaźnie, a nawet możliwości zarobkowe dla trenerów czy opiekunów.

a.jpg
 b.jpg
 c.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!